79 Câu hỏi trắc nghiệm địa lý lớp 10: Chương địa lý nông nghiệp

79 Câu hỏi trắc nghiệm địa lý lớp 10: Chương địa lý nông nghiệp

Câu hỏi trắc nghiệm địa lý lớp 10: Chương địa lý nông nghiệp – Nhằm giúp các em học sinh có thể ôn tập tốt Chương địa lý nông nghiệp trong chương trình Địa lý lớp 10. Dethithuvn.Com xin giới thiệu đến các em và quý thầy cô bộ đề bao gồm 79 câu hỏi trắc nghiệm địa lý lớp 10 chương địa lý nông nghiệp. Đề thi đã bao gồm đáp án đề các em có thể đối chiếu kết quả. Mời quý thầy cô và các em tham khảo.

79 Câu hỏi trắc nghiệm địa lý lớp 10: Chương địa lý nông nghiệp - Câu hỏi trắc nghiệm địa lý lớp 10
79 Câu hỏi trắc nghiệm địa lý lớp 10: Chương địa lý nông nghiệp

79 Câu hỏi trắc nghiệm địa lý lớp 10: Chương địa lý nông nghiệp

Câu 1) Nhiệm vụ của ngành nông nghiệp là:

a) Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người
b) Phục vụ nhu cầu ăn, mặc cho con người
c) Cung cấp lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho công nghiệp, cung cấp hàng xuất khẩu
d) Khai thác tài nguyên đất đai, khí hậu để sản xuất nhiều sản phẩm cho con người

Câu 2) Trong quá trình phat triển của xã hội, trong tương lai nông nghiệp sẽ:

a) Có vai trò ngày càng tăng          c) Luôn giữ vai trò quan trọng
b) Có vai trò ngày càng giảm         d) Sẽ được thay thế bởi các ngành khác

Câu 3) Đối với các nước đang phát triển, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu vì:

a) Các nước này đông dân ,nhu cầu lương thực lớn
b) Nông nghiệp là ngành sử dụng nhiều lao động nên sẽ giúp giải quyết được nhiều việc làm cho dân số đông
c) Nông nghiệp là cơ sở để thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá
d) Có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển hơn là các ngành khác

Câu 4) Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu còn cây trồng và vật nuôi là đối tượng lao động. Đây là:

a) Đặc điểm quan trọng để phân biệt nông nghiệp với công nghiệp
b) Vai trò quan trọng của nông nghiệp đối với đời sống con người
c) Các điều kiện cơ bản để tiến hành sản xuất nông nghiệp
d) Những hình thức cơ bản của tổ chức sản xuất nông nghiệp

Câu 5) Đặc điểm nào sau đây của sản xuất nông nghiệp đã làm cho nông nghiệp ngày càng cần đến công nghiệp?

a) Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ
b) Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên
c) Nông nghiệp ngày càng trở thành ngành sản xuất hàng hóa
d) Cây trồng và vật nuôi là đối tượng lao động chủ yếu của nông nghiệp

Câu 6) Nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là nền nông nghiệp mà:

a) Sản phẩm làm ra nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu của người nông dân
b) Sản phẩm làm ra trở thành hàng hóa giao lưu trên thị trường
c) Sản phẩm làm ra được dùng làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến
d) Sản phẩm làm ra nhằm phục vụ cho xuất khẩu

Câu 7) Sản xuất nông nghiệp bao gồm những ngành nào sau đây?

a) Trồng trọt, chăn nuôi
b) Trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá
c) Trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt cá, chế biến thủy sản
d) Trồng trọt gồm cả trồng rừng, chăn nuôi gồm cả nuôi trồng thủy sản

Câu 8) Hình thức nào sau đây thể hiện một nền nông nghiệp hiện đaị, phát triển ?

a) Xen canh             c) Luân canh
b) Thâm canh          d) Quảng canh

Câu 9) Quảng canh là hình thức biểu trưng cho một nền nông nghiệp:

a) Có trình độ phát triển cao
b) Có trình độ phát triển thấp
c) Hiện đại
d) Tùy theo điều kiện về đất đai của từng nước

Câu 10) Sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ cho nên:

a) Phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố về nhiệt, ánh sáng, nước, dinh dưỡng
b) Xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lý
c) Sử dụng hợp lý ,nâng cao độ phì của đất
d) Hình thành các vùng nông nghiệp chuyên canh

Câu 11) Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên cho nên:

a) Phải sử dụng hợp lý, tiết kiệm ,nâng cao độ phì của đất
b) Hiểu biết và tôn trọng quy luật xã hội , quy luật tự nhiên
c) Đảm bảo đầy đủ các yếu tố về nhiệt độ, ánh sáng, nước, không khí, dinh dưỡng
d) Đảm bảo cả ba vấn đề trên

Câu 12) Yếu tố nào sau đây quyết định tính thời vụ trong nông nghiệp?

a) Thời tiết khí hậu          c) Nguồn nước
b) Đất đai                          d) Cả ba yếu tố trên

Câu 13) Yếu tố đất đai có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở mặt nào sau đây?

a) Qui mô và cơ cấu cây trồng, vật nuôi      c) Kết quả sản xuất
b) Sự phân bố cây trồng, vật nuôi                d) Cả ba mặt trên

Câu 14) Sản xuất nông nghiệp có tính chất bấp bênh, thiếu ổn định chủ yếu là do :

a) Các điều kiện về thời tiết                   c) Nguồn cung cấp nước
b) Yếu tố đất đai                                      d) Sinh vật đặc biệt là thực vật tự nhiên

Câu 15) Nông nghiệp của các nước theo chế độ XHCN trước đây thường khác với các nước khác. Nguyên nhân chủ yếu là do:

a) Sự khác nhau về các điều kiện tự nhiên
b) Sự khác nhau về trình độ phát triển khoa học kỹ thuật
c) Sự khác nhau về các quan hệ sỡ hữu ruộng đất
d) Tất cả các sự khác nhau đó

Câu 16) Sản xuất nông nghiệp ngày càng xích lại gần công nghiệp vì:

a) Nông thôn ngày càng được công nghiệp hóa
b) Nông nghiệp đang trở thành ngành sản xuất hàng hóa
c) Nông nghiệp ngày càng sử dụng nhiều máy móc vật tư ,sản phẩm nông nghiệp ngày càng được chế biến nhiều hơn
d) Cảnh quan nông thôn ngày càng giống thành thị

———Xem thêm trong tài liệu——–

79 Câu hỏi trắc nghiệm địa lý lớp 10: Chương địa lý nông nghiệp

Bạn đang xem bài viết 79 Câu hỏi trắc nghiệm địa lý lớp 10: Chương địa lý nông nghiệp.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ