Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Phần địa lý dân cư có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Phần địa lý dân cư có đáp án
Đánh giá của bạn
Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Phần địa lý dân cư có đáp án
Đánh giá của bạn

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Phần địa lý dân cư có đáp án

Nhằm mang lại cho quý thầy cô và các bạn học sinh những tài liệu bổ ích về môn Địa lý, Dethithuvn.com đã chọn lọc nhiều bài hay tạo thành bộ sưu tập: Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12: Phần địa lý dân cư. Mong rằng với tài liệu hay và chất lượng này sẽ hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Phần địa lý dân cư có đáp án - trắc nghiệm Địa lý lớp 12
Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Phần địa lý dân cư có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Phần địa lý dân cư có đáp án

Bài: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư

Câu 1. Từ đầu thế kỉ đến nay, thời kì nước ta tỉ lệ tăng dân lớn nhất là:

A. 1931 – 1960.        B. 1965 – 1975.
C. 1979 – 1989.        D. 1989 – 2005.

Câu 2. Hai quốc gia Đông Nam Á có dân số đông hơn nước ta là:

A. In-đô-nê-xi-a và Thái Lan.
B. In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a.
C. In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin.
D. In-đô-nê-xi-a và Mi-an-ma.

Câu 3. Năm 2005, dân số nước ta là 83 triệu, tỉ lệ tăng dân là 1,3%. Nếu tỉ lệ này không đổi thì dân số nước ta đạt 166 triệu vào năm:

A. 2069.      B. 2059.       C. 2050.          D. 2133.

Câu 4. Biểu hiện rõ nhất của cơ cấu dân số trẻ của nước ta là:

A. Tỉ lệ tăng dân vẫn còn cao.
B. Dưới tuổi lao động chiếm 33,1% dân số.
C. Trên tuổi lao động chỉ chiếm 7,6% dân số.
D. Lực lượng lao động chiến 59,3% dân số.

Câu 5. Mật độ trung bình của Đồng bằng sông Hồng lớn gấp 2,8 lần Đồng bằng sông Cửu Long được giải thích bằng nhân tố:

A. Điều kiện tự nhiên.                  B. Trình độ phát triển kinh tế.
C. Tính chất của nền kinh tế.      D. Lịch sử khai thác lãnh thổ.

Câu 6. Đây là hạn chế lớn nhất của cơ cấu dân số trẻ:

A. Gây sức ép lên vấn đề giải quyết việc làm.
B. Những người trong độ tuổi sinh đẻ lớn.
C. Gánh nặng phụ thuộc lớn.
D. Khó hạ tỉ lệ tăng dân.

Câu 7. Tỉ lệ dân thành thị của nước ta còn thấp, nguyên nhân chính là do:

A. Kinh tế chính của nước ta là nông nghiệp thâm canh lúa nước.
B. Trình độ phát triển công nghiệp của nước ta chưa cao.
C. Dân ta thích sống ở nông thôn hơn vì mức sống thấp.
D. Nước ta không có nhiều thành phố lớn.

Câu 8. Vùng có mật độ dân số thấp nhất là:

A. Tây Nguyên.          B. Tây Bắc.
C. Đông Bắc.              D. Cực Nam Trung Bộ.

Câu 9. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở trung du và miền núi nhằm:

A. Hạ tỉ lệ tăng dân ở khu vực này.
B. Phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng.
C. Tăng dần tỉ lệ dân thành thị trong cơ cấu dân số.
D. Phát huy truyền thống sản xuất của các dân tộc ít người.

 

Câu 11. Ở nước ta tỉ lệ gia tăng dân số giảm nhưng quy mô dân số vẫn ngày càng lớn là do:

A. Công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình triển khai chưa đồng bộ.
B. Cấu trúc dân số trẻ.
C. Dân số đông.
D. Tất cả các câu trên.

Câu 12. Dân số nước ta phân bố không đều đã ảnh hưởng xấu đến:

A. Việc phát triển giáo dục và y tế.
B. Khai thác tài nguyên và sử dụng nguồn lao động.
C. Vấn đề giải quyết việc làm.
D. Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Câu 13. Để thực hiện tốt công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình, cần quan tâm trước hết đến:

A. Các vùng nông thôn và các bộ phận của dân cư.
B. Các vùng nông nghiệp lúa nước độc canh, năng suất thấp.
C. Vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, biên giới hải đảo.
D. Tất cả các câu trên.

Câu 14. Gia tăng dân số tự nhiên được tính bằng:

A. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng cơ giới.
B. Tỉ suất sinh trừ tỉ suất tử.
C. Tỉ suất sinh trừ tỉ suất tử cộng với số người nhập cư.
D. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cộng với tỉ lệ xuất cư.

Câu 15. Gia tăng dân số được tính bằng:

A. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên và cơ học.
B. Tỉ suất sinh trừ tỉ suất tử.
C. Tỉ suất sinh cộng với tỉ lệ chuyển cư.
D. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cộng với tỉ lệ xuất cư.

Câu 16. Trong điều kiện nền kinh tế của nước ta hiện nay, với số dân đông và gia tăng nhanh sẽ:

A. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
B. Có nguồn lao động dồi dào, đời sống của nhân dân sẽ được cải thiện.
C. Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức.
D. Tất cả các câu trên.

Câu 17. Gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta cao nhất là thời kì:

A. Từ 1943 đến 1954.       B. Từ 1954 đến 1960.
C. Từ 1960 đến 1970.       D. Từ 1970 đến 1975.

Câu 18. Năm 2005, dân số nước ta khoảng 81,0 triệu người, gia tăng dân số tự nhiên là 1,35%, sự gia tăng cơ học không đáng kể. Thời gian tăng dân số gấp đôi sẽ là:

A. Khoảng 15 năm.           B. Khoảng 25 năm.
C. Khoảng 52 năm.           D. Khoảng 64 năm.

Câu 19. Nhóm tuổi có mức sinh cao nhất ở nước ta là:

A. Từ 18 tuổi đến 24 tuổi.      B. Từ 24 tuổi đến 30 tuổi.
C. Từ 30 tuổi đến 35 tuổi.      D. Từ 35 tuổi đến 40 tuổi.

Câu 20. Thành phần dân tộc của Việt Nam phong phú và đa dạng là do:

A. Loài người định cư khá sớm.
B. Nơi gặp gỡ của nhiều luồng di cư lớn trong lịch sử.
C. Có nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc dân tộc.
D. Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của thế giới.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Phần địa lý dân cư có đáp án

Bạn đang xem bài viết Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Phần địa lý dân cư có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Phần địa lý dân cư có đáp án
Đánh giá của bạn