Bài tập trắc nghiệm kinh tế vĩ mô

Bài tập trắc nghiệm kinh tế vĩ mô
3.7 (73.33%) 3 votes
Bài tập trắc nghiệm kinh tế vĩ mô
3.7 (73.33%) 3 votes

Bài tập trắc nghiệm kinh tế vi mô – Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. Đề thi kinh tế vi mô tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị sẵn sàng cho bài thi hết học phần hiệu quả nhất.

Bài tập trắc nghiệm kinh tế vi mô

Chọn câu đúng trong các câu a, b, c, d và đánh dấu X vào bảng trả lời

Câu 1: Hàng hóa X có Ep = -0,5. Giá hàng hóa X tăng lên 10%, vậy doanh thu của hàng hóa X sẽ:

A. Tăng lên 5%                B. Tăng lên 20%                C. Tăng lên 4,5%               D. Tất cả đều sai

Câu 2: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd = 100 – 2P. Tại mức giá bằng 40 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:

A. Giảm giá, giảm lượng               B. Tăng giá, giảm lượng

C. Giảm giá, tăng lượng               D. Tăng giá, tăng lượng

Câu 3: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd = 100 – 2P. Để doanh thu của doanh nghiệp đạt cực đại thì mức giá phải bằng:

A. 20               B. 25                C. 30             D. 50

Câu 4: Hàng hóa X ngày càng phù hợp hơn với thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:

A. Giá tăng, lượng giảm                B. Giá giảm, lượng giảm

C. Giá giảm, lượng tăng             D. Giá tăng, lượng tăng

Câu 5: Giá hàng hóa thay thế cho hàng hóa X đang giảm mạnh, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:

A. Giá giảm, lượng tăng             B. Giá giảm, lượng giảm

C. Giá tăng, lượng giảm              D. Giá tăng, lương tăng

Câu 6: Trên cùng một đường cầu tuyến tính dốc xuống theo qui luật cầu, tương ứng với mức giá càng cao thì độ co giãn của cầu theo giá sẽ:

A. Không đổi              B. Càng thấp               C. Không biết được               D. Càng cao

Câu 7: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd = 100 – 2P. Tại mức giá bằng 20 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:

A. Tăng giá, tăng lượng                B. Giảm giá, giảm lượng

C. Giảm giá, tăng lượng               D. Tăng giá, giảm lượng

Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi liên quan.

Doanh nghiệp A có số liệu sau: FC = 1000, P = 20, AVC = 12, doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và thu được thăng dư sản xuất PS = 1.200 (đơn vị tính là đvt).

Câu 8: Định phí trung bình AFC bằng:

A. AFC = 6,67                 B. AFC = 10                C. Cả ba câu đều sai              D. AFC = 5

Câu 9: Doanh thu TR bằng:

A. Cả ba câu đều sai                B. 5.000             C. 3.000             D. 2.000

Câu 10: Vậy lợi nhuận của doanh nghiệp này bằng:

A. Không thể tính được                B. 200               C. 1.200            D. Cả ba câu đều sai

Bài tập trắc nghiệm kinh tế vi mô

Bạn đang xem bài viết Bài tập trắc nghiệm kinh tế vĩ mô.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Bài tập trắc nghiệm kinh tế vĩ mô
3.7 (73.33%) 3 votes