Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án: Động học chất điểm

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án: Động học chất điểm
4.3 (86.67%) 6 votes
4.3 (86.67%) 6 votes

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án: Động học chất điểm

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án: Động học chất điểm – Hãy đến với: Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 10: Động học chất điểm được Dethithuvn.com tổng hợp. Với tài liệu này quý thầy cô sẽ có thêm tài liệu tham khảo trong việc giảng dạy, các em học sinh có thể ôn tập và mở rộng kiến thức môn Vật lý lớp 10 chương động học chất điểm. Mời các em tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án: Động học chất điểm - Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10
Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án: Động học chất điểm

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án: Động học chất điểm

Câu 1. Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng? Chuyển động cơ là:

A. Sự thay đổi hướng của vật này so với vật khác theo thời gian.
B. Sự thay đổi chiều của vật này so với vật khác theo thời gian.
C. Sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian.
D. Sự thay đổi phương của vật này so với vật khác theo thời gian.

Câu 2. Hãy chọn câu đúng.

A. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ tọa độ, mốc thời gian.
B. Hệ quy chiếu bao gồm hệ tọa độ, mốc thời gian và đồng hồ.
C. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ.
D. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ tọa độ, mốc thời gian và đồng hồ.

Câu 3. Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v. Chọn trục tọa độ Ox có phương trùng với phương chuyển động, chiều dương là chiều chuyển động, gốc tọa độ O cách vị trí vật xuất phát một khoảng OA = x0. Phương trình chuyển động của vật là:

A. x = x0 + v0t – ½at2

B. x = x0 + vt

C. x = v0t + ½at2

D. x = v0t + ½at2

Câu 4. Chọn đáp án sai.

A. Trong chuyển động thẳng đều tốc độ trung bình trên mọi quãng đường là như nhau.
B. Quãng đường đi được của chuyển động thẳng đều được tính bằng công thức: s = v.t
C. Trong chuyển động thẳng đều vận tốc được xác định bằng công thức: v = v0 + at .
D. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều là: x = x0 + vt.

Câu 5. Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều:

A. Có phương, chiều và độ lớn không đổi.
B. Tăng đều theo thời gian.
C. Bao giờ cũng lớn hơn gia tốc của chuyển động chậm dần đều.
D. Chỉ có độ lớn không đổi.

Câu 6. Trong các câu dưới đây câu nào sai? Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì:

A. Vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.
B. Vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.
C. Gia tốc là đại lượng không đổi.
D. Quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.

Câu 7. Công thức quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là:

A. s = v0t + at2/2 (a và v0 cùng dấu).
B. s = v0t + at2/2 (a và v0 trái dầu).
C. x = x0 + v0t + at2/2 (a và v0 cùng dấu).
D. x = x0 + v0t +at2/2 (a và v0 trái dấu).

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án: Động học chất điểm

Bạn đang xem bài viết Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án: Động học chất điểm.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án: Động học chất điểm
4.3 (86.67%) 6 votes