Bộ Đề kiểm tra hết học kỳ 1 môn Toán lớp 6 có đáp án

Bộ Đề kiểm tra hết học kỳ 1 môn Toán lớp 6 có đáp án
Đánh giá của bạn
Bộ Đề kiểm tra hết học kỳ 1 môn Toán lớp 6 có đáp án
Đánh giá của bạn

Bộ Đề kiểm tra hết học kỳ 1 môn Toán lớp 6 có đáp án

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2016 – 2017. Tài liệu tổng hợp đề thi học kì 1 của các trường THCS trên cả nước, đi kèm với mỗi đề thi Dethithuvn.com đã cập nhật đầy đủ và chính xác đáp án để các bạn học sinh có thể đối chiếu kết quả bài làm của chính mình ngay sau khi làm xong. Mời các bạn tham khảo.

Bộ Đề kiểm tra hết học kỳ 1 môn Toán lớp 6 có đáp án - Đề kiểm tra hết học kỳ 1 môn Toán lớp 6
Bộ Đề kiểm tra hết học kỳ 1 môn Toán lớp 6 có đáp án

Bộ Đề kiểm tra hết học kỳ 1 môn Toán lớp 6 có đáp án

ĐỀ SỐ 1

PHÒNG GD&ĐT VĨNH YÊNKIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Hãy viết vào bài làm chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Kết quả phép tính: 879.2 + 879.996 + 3.879 là:

A. 887799            B. 897897           C. 879897            D. 879879

Câu 2. Số tự nhiên x trong phép tính: 23(x – 1) + 19 = 65 là:

A. 4           B. 2            C. 5              D. 3

Câu 3. Nếu aBộ Đề kiểm tra hết học kỳ 1 môn Toán lớp 6 có đáp án - Đề kiểm tra hết học kỳ 1 môn Toán lớp 66 và bBộ Đề kiểm tra hết học kỳ 1 môn Toán lớp 6 có đáp án - Đề kiểm tra hết học kỳ 1 môn Toán lớp 69 thì tổng a + b chia hết cho:

A. 3           B. 6            C. 9               D. 15

Câu 4. BCNN (10, 14, 18) là:

A. 24.5.7             B. 2.32.5.7              C. 24.5.7                 D. 5.7

Câu 5. Cho hình vẽ, biết AB = 4cm, AC = 7cm.

Bộ Đề kiểm tra hết học kỳ 1 môn Toán lớp 6 có đáp án - Đề kiểm tra hết học kỳ 1 môn Toán lớp 6

Độ dài đoạn thẳng BC là:

A. 3cm             B. 4/3cm             C. 2cm               D. 11cm

Câu 6. Cho M, N, P thuộc cùng một đường thẳng, điểm Q không thuộc đường thẳng đó. Vẽ tất cả các đường thẳng đi qua các cặp điểm ta được:

A. 3 đường thẳng         B. 5 đường thẳng.          C. 4 đường thẳng            D. 6 đường thẳng

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 7. Thực hiện các phép tính sau một cách hợp lý.

a) 463 + 318 + 137 – 118

Bộ Đề kiểm tra hết học kỳ 1 môn Toán lớp 6 có đáp án - Đề kiểm tra hết học kỳ 1 môn Toán lớp 6

c) 737737.255 – 255255.737

Câu 8. Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 7x – 8 = 713

b) 2448 : [119 – (x – 6)] = 24

c) 2016 – 100.(x + 11) = 27 : 23

Câu 9. Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng mỗi hàng có 20 người, 25 người hoặc 30 người đều thừa 15 người. Nếu xếp mỗi hàng 41 người thì vừa đủ (không có hàng nào thiếu, không có ai ở ngoài hàng). Hỏi đơn vị có bao nhiêu người, biết rằng số người của đơn vị chưa đến 1000?

Câu 10. Trên tia Ax lấy hai điểm B, C sao cho AB = 5cm, AC = 10cm. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và BC.

a) Chứng tỏ rằng điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC

b) Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Câu 11. Cho p là một số nguyên tố. Chứng minh rằng hai số 8p – 1 và 8p + 1 không đồng thời là số nguyên tố.

Bộ Đề kiểm tra hết học kỳ 1 môn Toán lớp 6 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Bộ Đề kiểm tra hết học kỳ 1 môn Toán lớp 6 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Bộ Đề kiểm tra hết học kỳ 1 môn Toán lớp 6 có đáp án
Đánh giá của bạn