Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 bài 1 có đáp án

4.2/5 - (61 votes)
4.2/5 - (61 votes)

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 bài 1 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 bài 1 có đáp án – Được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên Dethithuvn.com, tài liệu: Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Công dân với sự phát triển kinh tế, giúp quý thầy cô có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, các bạn học sinh được nâng cao kiến thức. Mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 bài 1 có đáp án - Giáo dục công dân lớp 11 bài 1
Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 bài 1 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 bài 1 có đáp án

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Câu 1: Vì sao sản xuất của cải vật chất là cơ sở của đời sống xã hội loài người?

a. Sản xuất của cải vật chất là điều kiện để tồn tại xã hội.
b. Sản xuất của cải vật chất mở rộng là tiền đề, cơ sở thúc đẩy việc mở rộng các hoạt động khác của xã hội.
c. Thông qua hoạt động sản xuất của cải vật chất, bản thân con người ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn.
d. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 2: Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là:

a. Sản xuất kinh tế                         b. Thỏa mãn nhu cầu.
c. Sản xuất của cải vật chất.          d. Quá trình sản xuất.

Câu 3: Xác định đúng đắn vai trò của sản xuất của cải vật chất có ý nghĩa như thế nào?

a. Giúp con người biết trân trọng giá trị của lao động và của cải vật chất của xã hội.
b. Giúp con người giải thích nguồn gốc sâu xa của mọi hiện tượng kinh tế – xã hội, hiểu được nguyên nhân cơ bản của quá trình phát triển lịch sử xã hội loài người.
c. Giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về sự sáng tạo và năng lực lao động vô tận của con người trong lịch sử phát triển lâu dài.
d. a và c đúng, b sai.

Câu 4: Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò như thế nào đến sự tồn tại của xã hội?

a. Cơ sở.           b. Động lực.          c. Đòn bẩy.              d. Cả a, b, c đúng.

Câu 5: Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò như thế nào đến mọi hoạt động của xã hội?

a. Quan trọng.           b. Quyết định.          c. Cần thiết.          d. Trung tâm.

Câu 6: Yếu tố nào sau đây quyết định mọi hoạt động của xã hội?

a. Sự phát triển sản xuất.                          b. Sản xuất của cải vật chất.
c. Đời sống vật chất, tinh thần.                  d. Cả a, b, c.

Câu 7: Phương án nào sau đây nêu đúng nhất sự khác biệt giữa sức lao động và lao động?

a. Sức lao động là năng lực lao động, còn lao động là hoạt động cụ thể có mục đích, có ý thức của con người.
b. Sức lao động là cơ sở để phân biệt khả năng lao động của từng người cụ thể, còn những người lao động khác nhau đều phải làm việc như nhau.
c. Sức lao động là khả năng của lao động, còn lao động là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực.
d. Cả a, b, c đều sai.

Câu 8: Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào trong quá trình sản xuất được gọi là gì?

a. Sức lao động.       b. Lao động.           c. Sản xuất của cải vật chất.             d. Hoạt động.

Câu 9: Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người được gọi là gì?

a. Sản xuất của cải vật chất.           b. Hoạt động.
c. Tác động.                                  d. Lao động.

Câu 10: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là gì?

a. Sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động.
b. Sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động.
c. Sức lao động, công cụ lao động, tư liệu lao động.
d. Sức lao động, tư liệu lao động, công cụ sản xuất.

Câu 11: Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là gì?

a. Tư liệu lao động.                 b. Công cụ lao động.
c. Đối tượng lao động.            d. Tài nguyên thiên nhiên

Câu 12: Sức lao động là gì?

a. Năng lực thể chất của con người.
b. Năng lực tinh thần của con người.
c. Năng lực thể chất và tinh thần của con người.
d. Năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào trong quá trình sản xuất.

Câu 13: Vì sao sức lao động giữ vai trò quan trọng nhất, quyết định nhất trong yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất?

a. Vì sức lao động có tính sáng tạo.
b. Vì sức lao động của mỗi người là không giống nhau.
c. Vì suy đến cùng, trình độ phát triển của tư liệu sản xuất là phản ánh sức lao động sáng tạo của con người.
d. Cả a, c đúng.

Câu 14: Tư liệu sản xuất được chia thành những loại nào?

a. Công cụ lao động, hệ thống bình chứa, kết cấu hạ tầng.
b. Công cụ lao động, công cụ sản xuất, hệ thống bình chứa.
c. Công cụ sản xuất, hệ thống bình chứa, kết cấu hạ tầng.
d. Cả a, c đều đúng.

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 bài 1 có đáp án

Tìm kiếm Google:

  • trắc nghiệm công dân 11 có đáp án
  • trắc nghiệm công dân 11 học kì 1
  • trắc nghiệm giáo dục công dân 11
  • trắc nghiệm công dân 11

Bạn đang xem bài viết Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 bài 1 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

4.2/5 - (61 votes)