Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 bài 2 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 bài 2 có đáp án
2.3 (46%) 10 vote[s]
Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 bài 2 có đáp án
2.3 (46%) 10 vote[s]

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 bài 2 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 bài 2 có đáp án – Dethithuvn.com giới thiệu tài liệu Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Hàng hóa – Tiền tệ – Thị trường. Tài liệu giúp các bạn học sinh hệ thống lại kiến thức bài 2 môn Giáo dục công dân lớp 11. Hi vọng với tài liệu này các bạn sẽ học tập tốt và có kết quả cao. Mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 bài 2 có đáp án - Giáo dục công dân lớp 11 bài 2
Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 bài 2 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 bài 2 có đáp án

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ HÀNG HÓA – TIỀN TỆ – THỊ TRƯỜNG

Câu 1: Các vật phẩm được trở thành hàng hóa khi nào?

a. Do lao động tạo ra.              b. Có công dụng nhất định.
c. Thông qua mua bán.           d. Cả a, b, c đúng.

Câu 2: Hàng hóa có những thuộc tính nào sau đây?

a. Giá trị, giá trị sử dụng.                        b. Giá trị, giá trị trao đổi.
c. Giá trị trao đổi, giá trị sử dụng.            d. Giá trị sử dụng.

Câu 3: Mục đích mà người sản xuất hàng hóa hướng đến là gì?

a. Giá cả.                                         b. Lợi nhuận.
c. Công dụng của hàng hóa.              d. Số lượng hàng hóa.

Câu 4: Mục đích mà người tiêu dùng hướng đến là gì?

a. Giá cả.                                        b. Lợi nhuận.
c. Công dụng của hàng hóa.             d. Số lượng hàng hóa.

Câu 5: Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ giữa giá trị và giá trị trao đổi?

a. 1m vải = 5kg thóc.             b. 1m vải + 5kg thóc = 2 giờ.
c.1m vải = 2 giờ.                   d. 2m vải = 10kg thóc = 4 giờ.

Câu 6: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua yếu tố nào?

a. Giá trị trao đổi.                                         b. Giá trị số lượng, chất lượng.
c. Lao động xã hội của người sản xuất.         d. Giá trị sử dụng của hàng hóa.

Câu 7: Giá trị của hàng hóa là gì?

a. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa.
b. Lao động của người sản xuất được kết tinh trong hàng hóa.
c. Lao động xã hội của người sản xuất được kết tinh trong hàng hóa.
d. Lao động của người sản xuất hàng hóa.

Câu 8: Tại sao hàng hóa là một phạm trù lịch sử?

a. Vì hàng hóa chỉ ra đời và tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa.
b. Vì hàng hóa xuất hiện rất sớm trong lịch sử phát triển loài người.
c. Vì hàng hóa ra đời gắn liền với sự xuất hiện của con người trong lịch sử.
d. Vì hàng hóa ra đời là thước đo trình độ phát triển sản xuất và hoạt động thương mại của lịch sử loài người.

Câu 9: Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa được tính bằng yếu tố nào?

a. Thời gian tạo ra sản phẩm.        b. Thời gian trung bình của xã hội.
c. Thời gian cá biệt.                     d. Tổng thời gian lao động.

Câu 10: Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định trong điều kiện sản xuất nào sau đây?

a. Tốt.            b. Xấu.          c. Trung bình.           d. Đặc biệt.

Câu 11: Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi:

a. Thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra hàng hóa tốt nhất.
b. Thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra nhiều hàng hóa tốt nhất.
c. Thời gian lao động xã hội cần thiết.
d. Thời gian lao động hao phí bình quân của mọi người sản xuất hàng hóa.

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 bài 2 có đáp án

Tìm kiếm Google:

  • trắc nghiệm công dân 11 học kì 2
  • câu hỏi trắc nghiệm gdcd 11 bài 2

Bạn đang xem bài viết Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 bài 2 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 bài 2 có đáp án
2.3 (46%) 10 vote[s]