Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật Dệt may bậc Đại Học

Đánh giá của bạn
Đánh giá của bạn

Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật Dệt may bậc Đại Học

  • Ngành đào tạo:           KỸ THUẬT DỆT MAY (Textile Engineering)
  • Trình độ đào tạo:        ĐẠI HỌC
  • Thời gian đào tạo:       5 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

– Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Dệt May nhằm trang bị cho sinh viên các mảng kiến thức tiềm năng và chuyên ngành, lý thuyết và thực hành đủ mạnh, đảm bảo khả năng giải quyết có hiệu quả các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong thực tiễn sản xuất dệt may.

– Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Dệt May đào tạo các chuyên ngành: Công nghệ Dệt và Công nghệ May-Thiết kế thời trang. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các cơ sở sản xuất dệt may, các viện nghiên cứu và giảng dạy ở các trường trung học và đại học hoặc có thể được đào tạo tiếp trở thành thạc sĩ, tiến sĩ.

Các mục tiêu cụ thể

– Chuyên ngành công nghệ Dệt trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và hiện đại về vật liệu dệt,các quá trình công nghệ tạo sợi, dệt thoi và không thoi, dệt kim, không dệt, nhuộm và hoàn tất dệt, máy và thiết bị dệt, các phương pháp kiểm soát công nghệ và đánh giá chất lượng các chế phẩm dệt, các phương pháp tổ chức quản lý sản xuất dệt.

– Chuyên ngành công nghệ May và Thời trang trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và hiện đại về vật liệu may, lý thuyết và thực hành về thiết kế quần áo, quá trình công nghệ cắt may, công nghệ hoàn tất sản phẩm may, máy và thiết bị may công nghiệp, các phương pháp kiểm soát công nghệ và đánh giá chất lượng sản phẩm may, các phương pháp tổ chức quản lý sản xuất may công nghiệp.

Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật Dệt may bậc Đại Học - Kỹ thuật Dệt may
Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật Dệt may bậc Đại Học

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

  Kiến thức giáo dục đại cương    
1 Triết học Mác – Lênin 9 Đại số
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 10 Giải tích 1
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 11 Giải tích 2
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 12 Vật lý 1
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 13 Vật lý 2
6 Ngoại ngữ 14 Hoá học đại cương
7 Giáo dục thể chất 15 Tin học đại cương
8 Giáo dục quốc phòng    
  Kiến thức cơ sở ngành    
16 Kỹ thuật điện 22 Dung sai và lắp ghép
17 Kỹ thuật điện tử 23 Nguyên lý máy
18 Kỹ thuật nhiệt 24 Sức bền vật liệu
19 Cơ học lý thuyết 25 Chi tiết máy
20 Hình họa 26 Tự động hóa quá trình sản xuất
21 Vẽ kỹ thuật cơ bản    
  Kiến thức ngành    
27 Hóa hữu cơ 33 Cấu trúc vải dệt thoi
28 Khoa học vật liệu dệt may 34 Cấu trúc vải dệt kim
29 Kiểm tra và phân tích vật liệu dệt may 35 Công nghệ không dệt
30 Cơ sở công nghệ tạo sợi và vải 36 Cơ sở hoàn tất sản phẩm dệt may
31 Cơ sở công nghệ may 37 Quản lý chất lượng trong ngành dệt may
32 Cấu trúc sợi 38 Máy và thiết bị dệt may
  Thực tập và đồ án tốt nghiệp    
39 Thực tập kỹ thuật 41 Đồ án tốt nghiệp
40 Thực tập tốt nghiệp    

Nội dung các học phần bắt buộc (Kiến thức CS ngành & Kiến thức ngành)

 Kỹ thuật điện

Mạch điện: Những khái niệm cơ bản về mạch điện. Dòng điện sin. Các phương pháp phân tích mạch điện. Mạch ba pha. Quá trình quá độ trong mạch điện.

Máy điện: Khái niệm chung về máy điện. Máy biến áp. Động cơ không đồng bộ. Máy điện đồng bộ. máy điện một chiều. Điều khiển máy điện.

Kỹ thuật điện tử

Cấu kiện điện tử: Điốt bán dẫn, BJT, JFET và MOSFET, dụng cụ chỉnh lưu có điều khiển- SCR, IC thuật toán. Kỹ thuật tương tự: Khuếch đại, tạo dao động điều hoà, nguồn 1 chiều. Kỹ thuật xung số:Tạo tín hiệu vuông góc, tạo tín hiệu tam giác, cơ sở đại số logic và phần tử logic cơ bản, các phần tử logic tổ hợp thông dụng, biểu diễn hàm logic và tối thiểu hoá.

Kỹ thuật nhiệt

Nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt : Quy luật biến đổi năng lượng (Nhiệt năng và Cơ năng). Tính chất của các loại môi chất. Nguyên lý làm việc của các động cơ nhiệt (động cơ đốt trong, động cơ phản lực, turbine hơi và turbine khí nhà máy Nhiệt điện – máy lạnh). Các dạng truyền nhiệt cơ bản : dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ. Hiện tượng truyền nhiệt tổng hợp và các loại thiết bị trao đổi nhiệt.

Cơ học lý thuyết

Tĩnh học: Xây dựng mô hình lực, thu gọn hệ lực phẳng, thành lập phương trình cân bằng của hệ lực phẳng tác dụng lên vật rắn và hệ vật rắn. Thu gọn hệ lực không gian. Phương trình cân bằng của hệ lực không gian. Trọng tâm vật rắn.

Động học: Các đặc trưng động học của vật rắn và các điểm thuộc vật. Công thức tính vận tốc và gia tốc với chuyển động cơ bản của vật rắn. Tổng hợp chuyển động điểm, chuyển động vật.

Động lực học: Động lực học chất điểm và cơ hệ. Các định luật Newton, các định lý tổng quát động lực học, nguyên lý Đalămbe, phương pháp Tĩnh hình học-Động lực, phương trình chuyển động của máy.

Hình họa

Biểu diễn phẳng các đối tượng hình học bằng các hình chiếu thẳng góc. Vấn đề liên thuộc: xác định một phần tử trên một đối tượng. Xác định thấy khuất. Giao của các đối tượng. Biến đổi hình chiếu và các bài toán về lượng: độ lớn thật, khoảng cách, góc… Các bài toán về tập hợp và mặt tiếp xúc.

Vẽ kỹ thuật cơ bản

Biểu diễn phẳng các vật thể (chi tiết máy) trên bản vẽ kỹ thuật. Đọc hiểu bản vẽ phẳng: 2D sang 3D. Vẽ kỹ thuật  trên CAD 2D.

Dung sai và lắp ghép

Các phương pháp xác định dung sai kích thước chi tiết và chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho các mối ghép cơ bản trong chế tạo cơ khí; giải chuỗi kích thước và ghi kích thước cho bản vẽ chi tiết máy.

Nguyên lý máy

Giới thiệu các định nghĩa và các khái niệm cơ bản, cấu trúc cơ cấu, cách hình thành và cấu tạo của cơ cấu. Cách phân tích và tổng hợp động học, lực học và động lực học của các cơ cấu và máy thông dụng, cách tổng hợp một số cơ cấu đơn giản.

Sức bền vật liệu

Các kiến thức cơ bản; thanh chịu kéo; nén; uốn; xoắn; thanh chịu lực phức tạp; tính toán ổn định; tính chuyển vị; giải siêu tĩnh bằng phương pháp lực; tính toán tải trọng động; tính toán ống dày; tính độ bền khi ứng suất thay đổi.

Chi tiết máy

Các định nghĩa và khái niệm cơ bản trong tính toán thiết kế chi tiết máy: Tải trọng, ứng suất, chỉ tiêu về khả năng làm việc, độ bền mỏi … Quy trình tính toán thiết kế chi tiết máy. Các bộ truyền động (BT):  BT đai, BT xích, BT vít – đai ốc, BT bánh răng (bánh răng trụ răng thẳng, răng nghiêng, bánh răng côn), BT trục vít – bánh vít. Tính toán và thiết kế trục, ổ trượt, lò xo. Tính toán và chọn ổ lăn, khớp nối.

Tự động hoá quá trình sản xuất

Trình bày những kiến thức cơ bản về hệ thống tự động hoá cho các kỹ sư công nghệ chuyên ngành Dệt-May bao gồm các kiến thức về lý thuyết điều chỉnh tự động, về thiết bị đo lường kiểm tra tự động và về các thiết bị điều khiển tự động.

Hoá hữu cơ

Các liên kết hóa học và hiệu ứng tổng hợp chất hữu cơ. Tính a xít và tính ba zơ của các hợp chất hữu cơ. Các chất hữu cơ: hydrocacbon, dẫn xuất halogen-cơ kim, ancol và phenol, cacbonyl, axit cacboxylic và dẫn xuất, dẫn xuất chứa nitơ, hợp chất diazo, các hợp chất phức, hợp chất đa nhân, các hợp chất dị vòng, chất màu và thuốc nhuộm.

Khoa học vật liệu dệt may

Nội dung các kiến thức liên quan đến môn học vật liệu dệt may, đến các kiến thức cơ bản về cấu trúc và tính chất của các loại vật liệu chủ yếu dùng trong lĩnh vực dệt may.

Kiểm tra và phân tích vật liệu dệt may

Nội dung học phần gồm các kiến thức liên quan đến các tính chất của vật liệu dệt may và phương pháp đánh giá, xác định chất lượng chúng.

Cơ sở công nghệ tạo sợi vải  

Trang bị cho sinh viên ngành dệt may những kiến thức cơ bản về quá trình công nghệ kéo sợi, dệt vải. Giúp cho sinh viên có những hiểu biết cần thiết đối với các loại sợi, vải và nhờ đó mà sử dụng phù hợp và có hiệu quả hơn trong thực tế sản xuất.

Cơ sở công nghệ may

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về may công nghiệp: bao gồm quá trình thiết kế mỹ thuật, kỹ thuật trang phục và quá trình sản xuất sản phẩm may công nghiệp.

Cấu trúc sợi

Nguyên lý tạo sợi và các cấu trúc sợi tạo ra từ các nguyên lý khác nhau đó; các thông số công nghệ và vật liệu ảnh hưởng đến chất lượng sợi; ưu nhược điểm của các loại sợi có cấu trúc khác nhau

Cấu trúc vải dệt thoi

Cung cấp cho sinh viên có kiến thức cơ bản về cấu trúc vải dệt thoi bao gồm: các kiểu dệt đơn giản, các kiểu dệt phức tạp, các kiểu dệt Giắc ca, các thông số kỹ thuật của vải và ý nghĩa của chúng trong quá trình cắt may.

Cấu trúc vải dệt kim   3 đvht

Các phần tử cấu trúc vải dệt kim và điều kiện hình thành chúng trên các hệ máy dệt kim, phương pháp liên kết các vòng sợi với nhau để tạo vải, các kiểu dệt, mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất của vải, các phương pháp nghiên cứu cấu trúc và tính chất của vải.

Công nghệ không dệt

Nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất sản phẩm không dệt và ảnh hưởng của nó đến chất lượng sản phẩm, các công nghệ và dây chuyền sản xuất sản phẩm không dệt, xử lý hoàn tất sản phẩm không dệt, các phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm không dệt và ứng dụng của sản phẩm.

Cơ sở hoàn tất sản phẩm dệt may

Nội dung học phần bao gồm các phần: Công nghệ tiền xử lý sản phẩm dệt, công nghệ nhuộm và in hoa, công nghệ hoàn tất sản phẩm dệt, các phương pháp xử lý hoá học và nâng cao chất lượng sản phẩm may.

Quản lý chất lượng trong ngành dệt may

Môn học Quản lý chất lượng dệt may trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng, các hệ thống quản lý chất lượng đang được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam, phương pháp áp dụng các kỹ thuật thống kê cơ bản trong các hoạt động quản lý chất lượng.

Máy và thiết bị dệt may

Nội dung học phần bao gồm: Tổng quan về quá trình phát triển của các cơ cấu, bộ phận máy sợi, máy dệt, máy và thiết bị may công nghiệp. Các phương pháp khảo sát động học và động lực học đối với các cơ cấu, bộ phận chính của các loại máy kéo sợi, máy dệt thoi và không thoi, máy dệt kim, máy may công nghiệp. Tính toán thiết kế một số chi tiết, bộ phận điển hình của máy sợi, dệt và máy may.

Bạn đang xem bài viết Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật Dệt may bậc Đại Học.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đánh giá của bạn