Đáp án và lời giải đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học

Đáp án và lời giải đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học
Đánh giá của bạn
Đáp án và lời giải đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học
Đánh giá của bạn

Đáp án và lời giải đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học – Ngày 3/7/2015, các thí sinh bước sang ngày thi thứ 3 trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015. Các sĩ tử sẽ làm bài thi môn Hóa trong vòng 90 phút vào buổi chiều. Nhằm giúp thầy cô và các bạn có thể đối chiếu kết quả, dethithuvn.com sẽ nhanh chóng cập nhật Đề thi – Đáp án chính thức THPT Quốc gia môn Hóa học do Bộ GD – ĐT công bố.

Đáp án và lời giải đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học

Đáp án và lời giải đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học - đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học
Đáp án và lời giải đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?

A. Cu2+.                     B. Ag+.                     C. Ca2+.                        D. Zn2+.

Câu 2: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa – khử?

Câu 3: Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p63s23p1. Số hiệu nguyên tử của X là

A. 15.                       B. 13.                        C. 27.                          D. 14.

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 1,6 gam Cu bằng dung dịch HNO3, thu được x mol NO2 (là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của x là

A. 0,05.                   B. 0,10.                      C. 0,15.                      D. 0,25.

Câu 5: Lưu huỳnh trong chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?

A. H2S.                   B. Na2SO4.                C. SO2.                       D. H2SO4.

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư, thu được 6,5 gam FeCl3. Giá trị của m là

A. 2,24.                  B. 1,12.                      C. 2,80.                      D. 0,56.

Câu 7: Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là

A. điện phân dung dịch.                 B. điện phân nóng chảy.

C. nhiệt luyện.                              D. thủy luyện.

Câu 8: Cho 0,5 gam một kim loại hoá trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 0,28 lít H2 (đktc). Kim loại đó là

A. Ca.                   B. Ba.                       C. Sr.                           D. Mg.

Câu 9: Quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây?

A. Al.                    B. Cu.                      C. Na.                           D. Mg.

Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24.                B. 1,12.                    C. 4,48.                         D. 3,36.

Câu 11: Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

(a) Sục khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2.

(b) Cho CaO vào H2O.

(c) Cho Na2CO3 vào dung dịch CH3COOH.

(d) Sục khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A. 1.                      B. 3.                       C. 4.                             D. 2.

Đáp án và lời giải đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học

Bạn đang xem bài viết Đáp án và lời giải đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đáp án và lời giải đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học
Đánh giá của bạn