Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật lý lớp 12 có đáp án

Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật lý lớp 12 có đáp án

Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật lý lớp 12 có đáp án – Đồng hành cùng người học, đó là tiêu chí hàng đầu của Dethithuvn.com. Vì vậy, nhằm hỗ trợ các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi học kì 1 có thêm nhiều tài liệu học tập và luyện thi, Dethithuvn.com xin giới thiệu đến các bạn: Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Đông Du, TP.HCM năm học 2015 – 2016. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật lý lớp 12 có đáp án - Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật lý lớp 12
Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật lý lớp 12 có đáp án

Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật lý lớp 12 có đáp án

SỞ GD&ĐT TP.HCM
TRƯỜNG THCS, THPT ĐÔNG DU
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: VẬT LÝ – LỚP 12
Thời gian làm bài: 60 phút

Câu 1: Ta kí hiệu: (I) là chu kì; (II) là cường độ; (III) là công suất tỏa nhiệt; (IV) là điện áp; (V) là suất điện động, đại lượng nào có dùng giá trị hiệu dụng.

A. (II); (IV); (V).                                B. (II); (III); (IV).
C. (II); (III); (IV); (V).                         D. (I); (II); (III).

Câu 2: Cho một vật dao động điều hòa có phương trình: x = 4sin(2πt + π/3) (cm). Thời điểm vật có vận tốc bằng không lần thứ 2 kể từ lúc t = 0 là:

A. t = -5/12s.                 B. t = 7/12s.                  C. t = 1/12s.               D. t = 1/3s.

Câu 3: Trong động cơ không đồng bộ 3 pha. Gọi f1 là tần số dòng điện 3 pha, f2 là tần số quay của từ trường tại tâm O, f3 là tần số quay của rôto. Chọn kết luận đúng:

A. f1 > f2 = f3.                B. f1 > f2 > f3.                 C. f1 = f2 > f3.               D. f1 < f2 < f3.

Câu 4: Đoạn mạch RLC nối tiếp được mắc vào điện áp xoay chiều u = 200cos100πt V. Cho biết trong mạch có hiện tượng cộng hưởng và cường độ hiệu dụng qua mạch là 2A. Giá trị của R là:

A. 100Ω.                    B. 50Ω.                      C. 141.4Ω.                    D. 70.7Ω.

Câu 5: Cho một sóng ngang có phương trình truyền sóng là: 4cosπ(t/0.2 – 2x)mm. Trong đó x tính bằng m và t tính bằng giây. Vận tốc truyền sóng là:

A. 2m/s.                      B. 2,5m/s.                  C. 1.5m/s.                     D. 1m/s.

Câu 6: Cho phương trình dao động của nguồn sóng O: u = 5cos20πtcm. Sóng truyền trên dây với bước sóng là 2m vận tốc truyền sóng trên dây là:

A. v = 20m/s.              B. v = 40m/s.             C. v = 30m/s.               D. v =10m/s.

Câu 7: Một mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, i là cường độ tức thời qua mạch và u là điện áp tức thời. Chọn câu đúng:

A. i trễ pha hơn i là π/4.                           B. i sớm pha hơn u là π/2.
C. u sớm pha hơn i là π/2.                       D. u trễ pha hơn i là π/4.

Câu 8: Xét sóng cơ có chu kì là T, tần số f, tần số góc ω, vận tốc truyền v. Hệ thức nào sau đây đúng:

A. λ = vf.                B. λ = 2πv/ω.               C. λ = vω/π.                  D. λ= v/T.

Câu 9: Một lò xo có khối lượng không đáng kể có chiều dài tự nhiên 20cm được treo thẳng đứng. Khi treo một quả cầu vào dưới lò xo và kích thích cho nó dao động điều hòa thì con lắc thực hiện được 100 dao động trong 31.4s. Tính chiều dài của lò xo khi quả cầu ở vị trí cân bằng, cho g = 10m/s2.

A. 25cm.               B. 22.5cm.                   C. 27.5cm.                   D. 17.5cm.

Câu 10: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì 1s. Thời gian ngắn nhất để động năng tăng từ 0 đến khi bằng với giá trị của thế năng là:

A. 0.25s.               B. 0.5s.                        C. 0.125s.                     D. 1s.

Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật lý lớp 12 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật lý lớp 12 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ