Đề thi giữa kì 1 môn Sinh học lớp 10 có đáp án

Đề thi giữa kì 1 môn Sinh học lớp 10 có đáp án
5 (100%) 1 vote[s]
Đề thi giữa kì 1 môn Sinh học lớp 10 có đáp án
5 (100%) 1 vote[s]

Đề thi giữa kì 1 môn Sinh học lớp 10 có đáp án

Đề thi giữa kì 1 môn Sinh học lớp 10 có đáp án – Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 10 năm học 2015 – 2016 trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai là đề thi giữa kì I lớp 10 dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo nhằm chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra học kì I sắp tới. Mời các em học sinh tham khảo.

Đề thi giữa kì 1 môn Sinh học lớp 10 có đáp án - Đề thi giữa kì 1 môn Sinh học lớp 10
Đề thi giữa kì 1 môn Sinh học lớp 10 có đáp án

Đề thi giữa kì 1 môn Sinh học lớp 10 có đáp án

THPT THỐNG NHẤT A

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN: SINH HỌC 10

Thời gian làm bài: 45 phút;

Câu 1: Cho các nhận định sau:

  1. Nước đá có các liên kết hidro kém bền vững.
  2. Nước đá nhẹ hơn nước thường.
  3. Nước trong tế bào tồn tại ở dạng tự do hoặc liên kết.
  4. Nước đá có các liên kết hidro dễ bị bẻ gãy.
  5. Nước là thành phần cấu tạo của tế bào.

Có mấy nhận định trên đây là đúng?

A. 2                  B. 1                 C. 4                 D. 3

Câu 2: Tổ chức sống nào sau đây là bào quan?

A. Phổi             B. Não bộ        C. Tim              D. Ribôxôm

Câu 3: Bậc cấu trúc nào của prôtêtin ít bị ảnh hưởng nhất khi các liên kết hidrô trong prôtêin bị phá vỡ?

A. Bậc 1           B. Bậc 2          C. Bậc 3            D. Bậc 4

Câu 4: Nguyên tố hoá học nào sau đây có trong Prôtêin nhưng không có trong lipit và đường?

A. Nitơ             B. Phôt pho      C. Canxi            D. Natri

Câu 5: Các nguyên tố hoá học chiếm lượng lớn trong khối lượng khô của cơ thể được gọi là:

A. Các nguyên tố vi lượng            B. Các nguyên tố đại lượng

C. Các hợp chất vô cơ                 D. Các hợp chất hữu cơ

Câu 6: Nhóm các nguyên tố nào sau đây là nhóm nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống?

A. C, Na, Mg, N           B. H, Na, P, C                C. C, H, Mg, Na             D. C, H, O, N

Câu 7: Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm các thuật ngữ còn lại?

A. Đường đơn             B. Đường đôi                 C. Đường đa                  D. Cácbonhidrat

Câu 8: Khi nói về giới thực vật có những nhận định sau:

  1. Giới thực vật gốm những sinh vật đơn bào, đa bào.
  2. Giới thực vật gốm những sinh vật có tế bào nhân thực.
  3. Màng tế bào thực vật được cấu tạo bằng xenlulozơ.
  4. Thực vật có khả năng cảm ứng chậm.
  5. Giới thực vật được phân thành các ngành chính: tảo, rêu, quyết, hạt trần, hạt kín.

Có mấy nhận định trên đúng?

A. 3.                  B. 4.                    C. 2.                    D. 1

Câu 9: Bộ gen của người và tinh tinh giống nhau trên 98%. Chúng có đặc tính sinh sản, nhóm máu giống nhau. Những bằng chứng này chứng tỏ điều gì?

A. Người và tinh tinh phát triển theo hai nhánh khác nhau.

B. Người và tinh tinh sống trong những môi trường giống nhau.

C. Người và tinh tinh có chung nguồn gốc.

D. Người và tinh tinh đều có nguồn gốc từ vượn người.

Câu 10: Những giới sinh vật có đặc điểm cấu tạo cơ thể đa bào và có nhân chuẩn là:

A. Nguyên sinh, khởi sinh, động vật              B. Thực vật, nguyên sinh, khởi sinh

C. Thực vật, động vật                                   D. Nấm, khởi sinh, thực vật

Đề thi giữa kì 1 môn Sinh học lớp 10 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề thi giữa kì 1 môn Sinh học lớp 10 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đề thi giữa kì 1 môn Sinh học lớp 10 có đáp án
5 (100%) 1 vote[s]