Đề thi học kì I lớp 10 môn Hóa có đáp án

Đánh giá của bạn Đề thi học kì I lớp 10 môn Hóa có đáp án Đề thi học kì I lớp 10 môn Hóa có đáp án – Dethithuvn.com giới thiệu đến các em học sinh tài liệu Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 10 năm học 2015 – 2016…
Đánh giá của bạn
Đánh giá của bạn

Đề thi học kì I lớp 10 môn Hóa có đáp án

Đề thi học kì I lớp 10 môn Hóa có đáp án – Dethithuvn.com giới thiệu đến các em học sinh tài liệu Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 10 năm học 2015 – 2016 trường THPT Thăng Long có đáp án là tài liệu tham khảo hay dành cho các em học sinh lớp 10 ôn tập và củng cố kiến thức. Mời các em tham khảo.

Đề thi học kì I lớp 10 môn Hóa có đáp án - Đề thi học kì I lớp 10 môn Hóa
Đề thi học kì I lớp 10 môn Hóa có đáp án

Đề thi học kì I lớp 10 môn Hóa có đáp án

TRƯỜNG THPT THĂNG LONG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015-2016

Môn: HÓA HỌC – Lớp 10

(Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề)

A. Phần chung

Câu 1 (2 điểm):

Viết sơ đồ hình thành liên kết trong các phân tử sau: CaCl2, KF, H2S, C2H2

Cho 1H; 6C; 9F; 16S; 17Cl; 19K; 20Ca

Câu 2 (4 điểm): Hòa tan hoàn toàn 25,6g hỗn hợp A gồm CaO, CaCO3 bằng dung dịch HCl 14,6% vừa đủ thu được dung dịch B và 4,48 lit khí (đktc).

a) Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A.

b) Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng.

c) Tính C% của muối trong dung dịch B.

Cho Ca = 40; O = 16; C = 12; H = 1; Cl = 35,5

B. Phần riêng

Dành cho các lớp ban cơ bản D:

Câu 3 (2 điểm): Cho

a) Viết cấu hình electron nguyên tử của X. Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn.

b) Viết công thức oxit cao nhất, hợp chất khí với hidro của X.

Câu 4 (2 điểm): Cân bằng các phản ứng oxi hoá – khử sau đây bằng phương pháp thăng bằng electron. Chỉ rõ chất khử, chất oxi hóa.

a) Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

b) Cl2 + NaOH(đ) → NaCl + NaClO3 + H2O

Dành cho các lớp ban cơ bản A và ban KHTN:

Câu 3 (2 điểm): Cation A+ có số proton là 19, anion B2- có số electron là 18.

a) Viết cấu hình electron nguyên tử của A, B. Nêu vị trí của A, B trong bảng tuần hoàn.

b) Viết công thức oxit cao nhất, hidroxit tương ứng tạo bởi A, B. Các hợp chất đó có tính chất gì?

Câu 4 (2 điểm): Cân bằng các phản ứng oxi hoá- khử sau đây bằng phương pháp thăng bằng electron. Chỉ rõ chất khử, chất oxi hóa.

a) H2SO4 + HI → I2 + H2S + H2O

b) Cl2 + KOH(đ) → KCl + KClO3 + H2O

c) FexOy + HNO3 (đ) → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Lưu ý: Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn

Đề thi học kì I lớp 10 môn Hóa có đáp án

Tìm kiếm Google:

  • đề thi học kì 2 lớp 9 môn hóa

Bạn đang xem bài viết Đề thi học kì I lớp 10 môn Hóa có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đánh giá của bạn