Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch Sử lớp 12 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch Sử lớp 12 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch Sử lớp 12 có đáp án – Dethithuvn.com giới thiệu đến các em tài liệu Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 12 tỉnh Bắc Ninh năm học 2015 – 2016 là tài liệu ôn thi học sinh giỏi có kèm đáp án mới nhất dành cho các em học sinh ôn tập. Sau đây mời các em cùng thử sức.

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch Sử lớp 12 có đáp án - Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch Sử lớp 12
Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch Sử lớp 12 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch Sử lớp 12 có đáp án

UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn thi: Lịch sử – Lớp 12

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 24 tháng 3 năm 2016

==========

A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (14,0 điểm)

Câu 1. (3 điểm)

Trình bày hoạt động của Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1917 – 1925. Trong thời gian này Người đã tham gia sáng lập những tổ chức cách mạng nào của các dân tộc thuộc địa?

Câu 2. (3 điểm)

Nêu và đánh giá chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng Cộng sản Đông Dương) trong thời kỳ 1930 – 1945.

Câu 3. (5 điểm)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải quyết mối quan hệ Việt – Pháp bằng con đường hòa bình từ ngày 6 – 3 – 1946 đến trước ngày 19 – 12 – 1946 như thế nào? Theo em, hiện nay Việt Nam cần làm gì để bảo vệ chủ quyền biển đảo?

Câu 4. (3 điểm)

Nêu nội dung Nghị quyết 15 (1 – 1959) Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Thực hiện Nghị quyết trên, phong trào cách mạng miền Nam phát triển như thế nào?

B. PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6,0 điểm)

Câu 5. (6 điểm)

Trình bày những biểu hiện xu thế hòa hoãn giữa hai siêu cường Xô – Mĩ và những thay đổi của tình hình thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt. Đảng ta có chủ trương gì trước những thay đổi đó?

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch Sử lớp 12 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch Sử lớp 12 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ