Đề thi thử bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên – môn Hóa có đáp án

Đề thi thử bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên – môn Hóa có đáp án
Đánh giá của bạn
Đề thi thử bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên – môn Hóa có đáp án
Đánh giá của bạn

Đề thi thử bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên – môn Hóa có đáp án

Đề thi thử bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên – môn Hóa có đáp án – Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 2) là đề thi thử đại học năm 2017 mới nhất được Dethithuvn.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn luyện thi đại học môn Hóa hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi thử bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên - môn Hóa có đáp án - Đề thi thử bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên - môn Hóa
Đề thi thử bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên – môn Hóa có đáp án

Đề thi thử bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên – môn Hóa có đáp án

SỞ GD& ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

 

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2

MÔN HÓA HỌC – KHỐI 12 (BAN A+B)

Ngày thi: 14/11/2016

Thời gian làm bài: 50 phút

(40 câu trắc nghiệm) 

 

Mã đề thi 145

Câu 1: Có bao nhiêu amin bậc 2 có cùng công thức phân tử C4H11N?

A. 3                     B. 8                        C. 4                       D. 1

Câu 2: Cho một đipeptit Y có công thức phân tử C6H12N2O3. Số đồng phân peptit của Y (chỉ chứa gốc -aminoaxit) mạch hở là:

A. 5                     B. 4                        C. 7                      D. 6

Câu 3: Cho các nhận định sau:

(1) Alanin làm quỳ tím hóa xanh.

(2) Axit glutamic làm quỳ tím hóa đỏ.

(3) Lysin làm quỳ tím hóa xanh.

(4) Axit ađipic và hexametylenđiamin là nguyên liệu để sản xuất tơ nilon-6,6

(5) Methionin là thuốc bổ thận.

Số nhận định đúng là:

A. 2                      B. 5                       C. 3                     D. 4

Câu 4: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:

A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.          B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh.                     D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.

Câu 5: Cho các chất sau

I. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH

II. H2N-CH2CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH

III. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH

Chất nào là tripeptit?

A. III                        B. I                       C. II                         D. I, II

Câu 6: Các dung dịch đều tác dụng được với Cu(OH)2 là:

A. glucozơ, xenlulozơ, glixerol                      B. fructozơ, saccarozơ, tinh bột.

C. glucozơ, glixerol, tinh bột                         D. fructozơ, saccarozơ, glixerol

Câu 7: Poli (vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% thể tích khí metan) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau:

Đề thi thử bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên – môn Hóa có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề thi thử bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên – môn Hóa có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đề thi thử bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên – môn Hóa có đáp án
Đánh giá của bạn