Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2017 có đáp án

Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2017 có đáp án
4 (80%) 1 vote[s]
Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2017 có đáp án
4 (80%) 1 vote[s]

Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2017 có đáp án

Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2017 có đáp án – Dethithuvn.com giới thiệu đến các em học sinh tài liệu Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Hà Trung, Thanh Hóa (Lần 1) gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm, giúp các em ôn thi đại học môn Hóa theo cấu trúc mới hiệu quả. Mời các em tham khảo.

Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2017 có đáp án - Đề thi thử đại học môn Hóa
Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2017 có đáp án

Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2017 có đáp án

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA

TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG

Đề có 04 trang

(40 câu trắc nghiệm)

KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ I

 NĂM HỌC 2016-2017

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề 

Ngày thi: 04/12/2016

 

Mã đề thi 302

Câu 1: Dãy gồm các ion cùng tồn tại được trong một dung dịch là

A. Al3+, PO43–, Cl, Ba2+.                          B. K+, Ba2+, OH, Cl.

C. Ca2+, Cl, Na+, CO32–.                           D. Na+, K+, OH, HCO3.

Câu 2: Cho các hợp kim sau: Cu–Fe (1); Zn–Fe (2); Fe–C (3); Al–Fe (4). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì số lượng hợp kim mà trong đó Fe bị ăn mòn trước là

A. 1.                           B. 3.                         C. 4                        D. 2.

Câu 3: Cho phản ứng: NaCrO+ Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr + H2O. Khi cân bằng hệ số cân bằng nguyên tối giản của NaCrO2

A. 2.                           B. 1.                         C. 3.                         D. 4.

Câu 4: Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư; (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2; (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO đun nóng; (d) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 dư; (e) Nhiệt phân AgNO3. Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

A. 5.                           B. 2.                         C. 4.                        D. 3.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol.

B. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn.

C. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối.

D. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn.

Câu 6: Cho dung dịch A chứa a mol ZnSO4; dung dịch B chứa b mol AlCl3; dung dịch C chứa KOH.

Thí nghiệm 1: cho từ từ dung dịch C vào dung dịch A.

Thí nghiệm 2: cho từ từ dung dịch C vào dung dịch B.

Lượng kết tủa trong hai thí nghiệm được mô tả theo đồ thị (ở hình dưới)

Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2017 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2017 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2017 có đáp án
4 (80%) 1 vote[s]