Đề thi thử đại học môn Sinh năm học 2016 – 2017 có đáp án

4.4/5 - (12 votes)
4.4/5 - (12 votes)

Đề thi thử đại học môn Sinh năm học 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi thử đại học môn Sinh năm học 2016 – 2017 có đáp án – Dethithuvn.com giới thiệu đến các em học sinh tài liệu Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Bình Định có đáp án, bám sát cấu trúc Bộ giáo dục, giúp các em thí sinh ôn thi đại học môn Sinh hiệu quả. Mời các em tham khảo.

Đề thi thử đại học môn Sinh năm học 2016 - 2017 có đáp án - Đề thi thử đại học môn Sinh
Đề thi thử đại học môn Sinh năm học 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi thử đại học môn Sinh năm học 2016 – 2017 có đáp án

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn Sinh học

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian

Câu 1: Gen là một đoạn ADN:

A. chứa các bộ 3 mã hóa các axitamin.

B. mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm xác định là chuỗi polipéptít hay ARN.

C. mang thông tin di truyền.

D. mang thông tin cấu trúc của phân tử prôtêin.

Câu 2: Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi của phân tử ADN hình thành theo chiều:

A. cùng chiều với chiều tháo xoắn của ADN                B. 3′ đến 5′

C. 5′ đến 3′                                                               D. cùng chiều với mạch khuôn

Câu 3: Mỗi bộ ba mã hóa cho 1 axitamin, đây là đặc điểm nào của mã di truyền

A. Tính liên tục              B. Tính thoái hoá              C. Tính đặc hiệu              D. Tính phổ biến

Câu 4: Sự giống nhau của hai quá trình nhân đôi và phiên mã ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng:

A. Cả hai quá trình trong một chu kì tế bào có thể thực hiện nhiều lần

B. Việc lắp ghép các đơn phân được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc bổ sung

C. Đều diễn ra có sự tiếp xúc của các enzim ADN pôlimeraza, emzim cắt

D. Thực hiện trên toàn bộ phân tử ADN

Câu 5: Loại đột biến gen nào xảy ra làm tăng 2 liên kết hiđrô của gen

A. Thêm 1 cặp nuclêôtit A = T                                  B. Thay thế 1 cặp A – T bằng 1 cặp G – X

C. Thay thế 2 cặp A – T bằng 2 cặp T – A                   D. Mất 1 cặp nuclêôtit A = T

Câu 6: Một gen có chiều dài 5100 Å và có 3.900 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nu của gen nói trên bằng:

A. A = T = 900, G = X = 60 B. A = T = 600, G = X = 900

C. A = T = 720, G = X = 480 D. A = T = 480, G = X = 720

Câu 7: Hãy xác định ý nào không đúng khi nói về cơ chế hình thành thể tự đa bội là:

A. Giao tử bình thường kết hợp với giao tử bất thường

B. Giao tử bình thường kết hợp với giao tử bình thường

C. Giao tử bất thường kết hợp với giao tử bất thường

D. Trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, nếu tất cả các NST không phân li

Câu 8: Xét 2 NST không tương đồng mang các đoạn lần lượt là: ABCDEG.HIK. Sau đột biến đã xuất hiện NST có cấu trúc: ABCDH. GEIK. Đây là dạng đột biến:

A. Lặp đoạn.                 B. Chuyển đoạn.                C. Đảo đoạn.              D. Mất đoạn.

Câu 9: Ở người, đột biến mất một phần vai ngắn nhiễm sắc thể số 5 gây nên hội chứng

A. AIDS                      B. tiếng mèo kêu                  C. Đao                     D. Tơcnơ

Câu 10: Theo Menđen, với n cặp gen dị hợp phân li độc lập thì tỉ lệ phân li kiểu gen được xác định theo công thức nào?

A. Tỉ lệ phân li kiểu gen là (1 : 3 : 1)n                  B. Tỉ lệ phân li kiểu gen là (3 : 1)n

C. Tỉ lệ phân li kiểu gen là (1 : 2 : 1)n                  D. Tỉ lệ phân li kiểu gen là (1 : 4 : 1)n

Đề thi thử đại học môn Sinh năm học 2016 – 2017 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề thi thử đại học môn Sinh năm học 2016 – 2017 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

4.4/5 - (12 votes)