Đề thi thử Đại học năm 2017 môn Sinh học có đáp án

Đề thi thử Đại học năm 2017 môn Sinh học có đáp án
5 (100%) 1 vote
Đề thi thử Đại học năm 2017 môn Sinh học có đáp án
5 (100%) 1 vote

Đề thi thử Đại học năm 2017 môn Sinh học có đáp án

Đề thi thử Đại học năm 2017 môn Sinh học có đáp án – Dethithuvn.com giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 12 tài liệu Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh có đáp án đi kèm, là tài liệu ôn tập môn Sinh hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 12, giúp các bạn ôn tập hiệu quả. Mời các bạn tham khảo

Đề thi thử Đại học năm 2017 môn Sinh học có đáp án - Đề thi thử Đại học năm 2017 môn Sinh học
Đề thi thử Đại học năm 2017 môn Sinh học có đáp án

Đề thi thử Đại học năm 2017 môn Sinh học có đáp án

SỞ GD & ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

Năm học: 2016 – 2017

Môn thi: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 30 phút

Họ, tên thí sinh: ……………………………………… Số báo danh: ………………….

Câu 1: Trong quá trình sinh tổng hợp protein, ở giai đoạn hoạt hóa aa, ATP có vai trò cung cấp năng lượng:

A. để các riboxom dịch chuyển trên mARN

B. để cắt bỏ aa mở đầu ra khỏi chuỗi polipeptit

C. để aa được hoạt hóa và gắn với tARN

D. để gắn bộ ba đối mã của tARN với bộ ba trên mARN

Câu 2: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Operon- lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactozơ và khi môi trường không có lactozơ?

A. Protein ức chế liên kết với vùng vận hành ngăn cản quá trình phiên mã của các gen cấu trúc

B. Gen điều hòa tổng hợp protein ức chế

C. ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động của operon-lác và tiến hành phiên mã

D. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các mARN tương ứng

Câu 3: Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung giữa G – X, A – U và ngược lại được thể hiện trong cấu trúc phân tử và quá trình nào sau đây?

(1) Phân tử ADN mạch kép.               (2) Phân tử tARN.

(3) Phân tử prôtêin.                           (4) Quá trình dịch mã.

A. (3) và (4).                B. (1) và (2).                  C. (2) và (4).                    D. (1) và (3).

Câu 4: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể làm cho hai alen của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể đơn?

A. Đảo đoạn.                       B. Chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể.

C. Lặp đoạn.                       D. Mất đoạn.

Câu 5: Cho các thông tin sau:

  1. mARN sau phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn tổng hợp protein
  2. Khi riboxom tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã hoàn tất
  3. Nhờ một enzim đặc hiệu, aa mở đầu được cắt khỏi chuỗi polipeptit vừa tổng hợp
  4. mARN sau phiên mã phải được cắt bỏ intron, nối các exon lại với nhau thành mARN trưởng thành

Các thông tin về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là

A. 2 và 4                     B. 2 và 3                      C. 1 và 4                          D. 3 và 4

Câu 6: Một đoạn pôlipeptit gồm 4 axit amin có trình tự: Val – Trp – Lys- Pro. Biết rằng các côđon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: Trp – UGG; Val – GUU; Lys – AAG; Pro – XXA. Đoạn mạch gốc của gen mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit nói trên có trình tự nuclêôtit là

A. 5′ GTT – TGG – AAG – XXA 3′                 B. 5′ GUU – UGG- AAG – XXA 3′

C. 5′ XAA- AXX – TTX – GGT 3′                   D. 5′ TGG -XTT – XXA – AAX 3′

Câu 7: Khi nói về đột biến gen, các phát biểu nào sau đây đúng?

(1) Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit luôn dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã.

(2) Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

(3) Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số cặp nuclêôtit.

(4) Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến.

(5) Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường.

A. (3), (4), (5).              B. (1), (3), (5).                C. (2), (4), (5).               D. (1), (2), (3).

Câu 8: Đặc điểm nào không phải của mã di truyền?

A. Có tính phổ biến.                     B. Mang tính thoái hoá.

C. Mang tính đặc hiệu.                 D. Đặc trưng cho loài

Câu 9: Giả sử ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 6, các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb và Dd. Trong các dạng đột biến lệch bội sau đây, dạng nào là thể một?

A. AaBbDdd.               B. AaBbd                    C. AaBb.                       D. AaaBb

Đề thi thử Đại học năm 2017 môn Sinh học có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề thi thử Đại học năm 2017 môn Sinh học có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đề thi thử Đại học năm 2017 môn Sinh học có đáp án
5 (100%) 1 vote