Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Vật lý tỉnh Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Vật lý tỉnh Thanh Hóa
Đánh giá của bạn
Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Vật lý tỉnh Thanh Hóa
Đánh giá của bạn

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Vật lý tỉnh Thanh Hóa gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm, là đề thi thử hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 12, những bạn chuẩn bị bước vào kì thi THPT Quốc gia, xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2016 hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Vật lý tỉnh Thanh Hóa - Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Vật lý
Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Vật lý tỉnh Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Vật lý tỉnh Thanh Hóa

Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2.

Câu 1: Cho dòng điện xoay chiều có tần số là 50 Hz chạy qua một đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Công suất tức thời trong mạch biến thiên

A. tuần hoàn với tần số 100 Hz.                  B. tuần hoàn với tần số 50 Hz.

C. điều hòa với tần số 50 Hz.                      D. điều hòa với tần số100 Hz.

Câu 2: Chọn câu phát biểu sai:Biên độ của một con lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hòa bằng

A. nửa quãng đường của vật đi được trong nửa chu kỳ, khi vật xuất phát từ vị trí bất kì.

B. quãng đường của vật đi được trong 1/ 4 chu kỳ khi vật xuất phát từ vị trí cân bằng hoặc vị trí biên.

C. hai lần quãng đường của vật đi được trong 1/12 chu kỳ, khi vật xuất phát từ vị trí cân bằng.

D. hai lần quãng đường của vật đi được trong 1/8 chu kỳ khi vật xuất phát từ vị trí biên.

Câu 3: Một sóng cơ truyền trên sợi dây dọc theo trục Ox, các phần tử trên dây dao động theo phương Ou với phương trình u(x,t) = acos(b.t + c.x), với a, b, c có giá trị dương. Sóng truyền

A. ngược chiều dương Ox với tốc độ v = c/b.                    B. theo chiều dương Ox với tốc độ v = c/b.

C. ngược chiều dương Ox với tốc độ v = b/c.                    D. theo chiều dương Ox với tốc độ v = b/c.

Câu 4: Chiếu một chùm sáng song song hẹp gồm hai bức xạ vàng và lam từ trong nước ra không khí sao cho không có hiện tượng phản xạ toàn phần. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Tia vàng đi ra xa pháp tuyến hơn

B. Không xác định được sự khác nhau của các góc khúc xạ.

C. Tia lam đi ra xa pháp tuyến hơn.

D. Cả hai tia cùng có góc khúc xạ như nhau

Câu 5: Một nguồn âm P phát ra âm đẳng hướng trong môi trường không hấp thụ âm. Gọi A và B là hai điểm nằm cùng trên một phương truyền sóng có mức cường độ âm lần lượt là 40 dB và 30 dB. Điểm M nằm trong môi trường truyền sóng sao cho tam giác vuông cân ở A. Mức cường độ âm tại M là

A. 32,46 dB.                   B. 35,54 dB.                  C. 37,54 dB.                    D. 38,46 dB.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về cấu tạo hạt nhân nguyên tử?

A. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ những hạt nhỏ hơn, gọi là các nuclôn.

B. Số prôtôn trong hạt nhân bằng số thứ tự Z của nguyên tử trong bảng hệ thống tuần hoàn Men-đê-lê-ép.

C. Tổng số các nuclôn trong hạt nhân gọi là số khối.

D. Số nơtron trong hạt nhân bằng số êlectron quay xung quanh hạt nhân.

Câu 7: Khi có hiện tượng sóng dừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng

A. một bước sóng.                                      B. một phần tư bước sóng.

C. hai lần bước sóng.                                  D. một nửa bước sóng.

Câu 8: Con lắc đơn có chiều dài dây treo là 90 cm, khối lượng vật nặng bằng 60 g, dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Biết độ lớn lực căng cực đại của dây treo lớn gấp 4 lần độ lớn lực căng cực tiểu của nó. Bỏ qua mọi ma sát, chọn gốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng dao động của con lắc bằng

A. 1,35 J.                         B. 0,135 J.                        C. 2,7 J.                       D. 0,27 J.

Câu 9: Đặt vào đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có chu kỳ là T. Sự nhanh pha hay chậm pha giữa dòng điện và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào

A. R, C, T.                       B. R, L, T.                           C. L, C, T.                    D. R, L, C, T.

Câu 10: Đặt điện áp u = U√2cos2πft (f thay đổi được, U tỉ lệ thuận với f) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Biết 2L > R2C. khi f = 60 Hz hoặc f = 90 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị. Khi f = 30 Hz hoặc f = 120 Hz thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có cùng giá trị. Khi f = f1 thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch MB lệch pha một góc 1350 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của f1gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 80,49 Hz.                      B. 79,84 Hz.                       C. 81,45 Hz.                    D. 80,86 Hz.

Câu 11: Đặt điện áp u = U0cos(ωt) (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C, với CR2 < 2L. Khi ω = ω1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại. Khi ω = ω2 = 4ω1/3 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại và bằng 332,61 V. Giữ nguyên ω = ω2 và bây giờ cho C thay đổi đến khi điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện lại đạt cực đại mới. Giá trị cực đại mới này gần giá trị nàonhất sau đây?

A. 421,27 V.                      B. 411,13 V.                        C. 381,05 V.                       D. 220,21 V.

Câu 12: Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng thường có tần số là

A. 50 Hz .                         B. 100 Hz.                           C. 60 Hz.                            D. 120 Hz.

Câu 13: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật nặng có khối lượng m = 250 g. Chọn trục tọa độ Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống dưới, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng. Vật được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 6,5 cm. Vật dao động điều hòa với năng lượng 80 mJ. Lấy gốc thời gian lúc thả vật và g = 10 m/s2. Phương trình dao động của vật là

A. x = 4cos(5πt) (cm).                                B. x = 4cos(20t) (cm).

C. x = 6,5cos(5πt) (cm).                             D. x = 6,5cos(20t) (cm).

Câu 14: Theo mẫu nguyên tử Bo, êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển động trên các quỹ đạo dừng có bán kính rn = n2r0 (n ∈ N*, r0 là bán kính Bo). Tỉ số giữa tốc độ góc của êlectron khi nó chuyển động trên quỹ đạo O và quỹ đạo M là

A. 3/5.                                B. 9/25.                             C. 25/27.                            D. 27/125.

Câu 15: Đặt trên mặt phẳng nằm ngang một con lắc lò xo gồm một lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ có khối lượng m. Ban đầu vật m được giữ ở vị trí để lò xo bị nén 9 cm. Vật M có khối lượng bằng một nửa khối lượng vật m và nằm sát m. Thả nhẹ vật m để hai vật chuyển động theo phương của trục lò xo. Bỏ qua mọi ma sát. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai vật m và M xấp xỉ bằng

A. 4,19 cm.                         B. 9 cm.                            C. 4,5 cm.                           D. 18 cm.

(Còn tiếp)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Vật lý tỉnh Thanh Hóa

Bạn đang xem bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Vật lý tỉnh Thanh Hóa.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Vật lý tỉnh Thanh Hóa
Đánh giá của bạn