Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý trường THPT Lý Tự Trọng

Đánh giá của bạn
Đánh giá của bạn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý trường THPT Lý Tự Trọng – Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2016 trường THPT Lý Tự Trọng, Bình Định (Lần 1) là đề thi thử đại học môn Địa có đáp án đi kèm. dethithuvn.com đã sưu tầm và chia sẻ tới các thầy cô và các bạn học sinh làm tài liệu luyện thi THPT Quốc gia 2016. Chúc các bạn thi tốt.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý trường THPT Lý Tự Trọng

Câu I (2,0 điểm)

  1. Trình bày khái quát về Biển Đông và các thiên tai ở vùng ven biển nước ta.
  2. Chứng minh rằng việc làm đang là vấn đề kinh tế – xã hội lớn ở nước ta hiện nay. Vì sao tỉ lệ dân số thành thị của Việt Nam còn thấp hơn mức trung bình của thế giới?

Câu II (3,0 điểm)

  1. Chứng minh tài nguyên du lịch nhân văn nước ta đa dạng, phong phú. Nêu tên các vùng du lịch của nước ta.
  2. Trình bày sự khác nhau về cơ cấu cây công nghiệp lâu năm giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên. Nguyên nhân nào về mặt tự nhiên dẫn đến sự khác nhau đó?

Câu III (2,0 điểm)

Sử dụng Átlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

  1. Kể tên các ngành công nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long.
  2. Cho biết ngành công nghiệp thế mạnh nhất của vùng và giải thích tại sao?

Câu IV (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM GIAI ĐOẠN 1990 – 2005

Năm

1990

1995

1998

2000

2005

Diện tích (nghìn ha)

6042,8

6765,6

7362,7

7666,3

7329,2

Năng suất (tạ/ha)

31,8

36,9

39,6

42,4

48,9

Sản lượng (nghìn tấn)

19225,1

24963,7

29145,5

32529,5

35832,9

  1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất, sản lượng lúa cả năm của nước ta, giai đoạn 1990 – 2005.
  2. Nhận xét tình hình sản xuất lúa nước ta từ biểu đồ đã vẽ và giải thích.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý trường THPT Lý Tự Trọng

Bạn đang xem bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý trường THPT Lý Tự Trọng.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đánh giá của bạn