Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 – Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 3) có đáp án đi kèm, được dethithuvn.com sưu tầm và đăng tải. Đây là đề luyện thi đại học hữu ích, giúp các bạn củng cố và nâng cao kỹ năng làm bài Sinh, giúp các bạn chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016

Câu 1: Một gen có chiều dài 0,51µm và có 3900 liên kết hiđro tiến hành nhân đôi 4 đợt. Trong lần nhân đôi đầu tiên của gen đã có sự bắt cặp nhầm giữa ađênin với 1 phân tử 5 – Brôm Uraxin. Tổng số nucleotit mỗi loại trong các gen đột biến là

A. A = T = 1800, G = X = 2700.                 B. A = T = 9594, G = X = 14422.

C. A = T = 1797, G = X = 2703.                 D. A = T = 4193, G = X = 6307.

Câu 2: Trong các dạng đột biến sau, có bao nhiêu dạng đột biến điểm không làm thay đổi tỉ lệ (A+T)/(G+X)?

(1) Thay thế cặp A -T thành cặp G -X

(2) Thay thế cặp A-T thành cặp T-A.

(3) Mất cặp A-T

(4) Mất cặp G-X.

(5) Thêm cặp A-T

A. 2                                B. 3                              C. 1                                D. 4.

Câu 3: Bảng dưới đây cho biết đường kính tướng ứng với các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực:

Các mức độ xoắn Đường kính
1. NST kép ở kì giữa a. 300 nm
2. Crômatit b. 11 nm
3. ADN c. 30 nm
4. Chuỗi nuclêxôm d. 700 nm
5. Sợi chất nhiễm sắc e. 2 nm
6. Sợi siêu xoắn f. 1400 nm

Trong các tổ hợp ghép đôi dưới đây, phương án nào đúng?

A. 1-d, 2-f, 3-e, 4-b, 5-c, 6-a.                B. 1-f, 2-d, 3-e, 4-b, 5-c, 6-a.

C. 1-f, 2-d, 3-e, 4-c, 5-b, 6-a.                D. 1-a, 2-d, 3-e, 4-c, 5-b, 6-f.

Câu 4: Khi nói về giới hạn sinh thái nhiệt độ đối với cá rô phi nuôi ở nước ta, phát biểu nào sau đây không chính xác?

A. Khoảng nhiệt từ 20 – 35oC giúp cá sinh trưởng và phát triển tốt.

B. Khi nhiệt độ tăng từ 35oC đến 42oC, hoạt động sinh sản của cá tăng lên.

C. Khi nhiệt độ tăng từ 5,6oC đến 20oC, các hoạt động sống của cá tăng dần.

D. Biên độ giao động về nhiệt của cá rô phi Việt Nam là khoảng 36oC.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 - Đề thi thử THPT

Bạn đang xem bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ