Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học trường THPT Yên Lạc

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học trường THPT Yên Lạc – Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 5) được dethithuvn.com sưu tầm và đăng tải, là tài liệu ôn thi THPT Quốc gia hữu ích, giúp các bạn củng cố và luyện tập, nâng cao kỹ năng làm bài môn Sinh hiệu quả.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học trường THPT Yên Lạc

Câu 1: Ở một loài, xét một tính trạng do một gen trong nhân quy định. Cho các phát biểu sau

(1) Trong trường hợp các alen trội lặn hoàn toàn, phép lai giữa 2 cơ thể dị hợp luôn cho tỉ lệ phân li kiểu hình theo lý thuyết là 3:1.

(2) Trong trường hợp có các cặp alen trội lặn hoàn toàn và các cặp alen trội lặn không hoàn toàn, phép lai giữa 2 cá thể dị hợp có thể cho tối đa 4 loại kiểu hình.

(3) Tính trạng do một gen trong nhân quy định luôn phân li đồng đều ở 2 giới.

(4) Cho P thuần chủng, tương phản, F1 ngẫu phối, theo lý thuyết F2 chắc chắn phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3:1.

Số phát biểu sai là

A. 2.                               B. 4.                         C. 1.                                  D. 3.

Câu 2: Yếu tố đảm bảo số lượng và sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển là:

A. quan hệ hỗ trợ.           B. tỉ lệ giới tính.        C. quan hệ cạnh tranh.         D. kiểu phân bố.

Câu 3: Người ta đã biết được một số gen gây bệnh ung thư vú thuộc dạng

A. đột biến trội gen quy định các yếu tố sinh trưởng.

B. đột biến lặn gen ức chế khối u.

C. đột biến trội gen ức chế khối u.

D. đột biến lặn gen quy định các yếu tố sinh trưởng.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học trường THPT Yên Lạc

Bạn đang xem bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học trường THPT Yên Lạc.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ