Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý trường Đa Phúc

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý trường Đa Phúc
Đánh giá của bạn
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý trường Đa Phúc
Đánh giá của bạn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý trường Đa Phúc – Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội (Lần 3) gồm 4 đề thi thử có đáp án đi kèm, đây là tài liệu ôn tập môn Vật lý hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 12, những bạn chuẩn bị bước vào kì thi THPT Quốc gia 2016, luyện thi Đại học, Cao đẳng khối A. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý trường Đa Phúc

Câu 1: Đặt một điện áp xoay chiều có đồ thị như hình vẽ sau vào hai đầu một hộp đen X, biểu thức dòng điện chạy trong mạch có biểu thức i = 2cos(ωt – π/6) (A). Hộp đen X đơn giản nhất gồm

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý trường Đa Phúc -

Câu 2: Con lắc đơn chiều dài l dao động điều hòa với li độ góc cực đại a0 (rad) ở nơi có gia tốc rơi tự do g, chất điểm có khối lượng m. Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý trường Đa Phúc -

Câu 3: Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp được đặt tại hai điểm O1 và O2 cách nhau 196cm, dao động điều hòa, cùng tần số, cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. Trên cả mặt chất lỏng người ta thấy hai điểm bất động gần nhau nhất cách nhau 10cm. Điểm M là một vị trí cân bằng của phần tử ở mặt nước thuộc đường tròn tâm O1 bán kính O1O2. Phần tử ở M dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách O2M lớn nhất bằng

A. 276cm.                     B. 376cm.                        C. 286cm.                         D. 386cm.

Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, nguồn sáng S phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,64 μm và λ2 = 0,48 μm. Trên màn quan sát có hai điểm M và N là hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm. Trên đoạn MN đếm được 19 vân sáng trong đó có

A. 5 vân sáng có màu của vân sáng trung tâm, 8 vân sáng có màu của bức xạ λ2 và 6 vân sáng có màu của bức xạ λ1.

B. 4 vân sáng có màu của vân sáng trung tâm, 9 vân sáng có màu của bức xạ λ2 và 6 vân sáng có màu của bức xạ λ1.

C. 5 vân sáng có màu của vân sáng trung tâm, 6 vân sáng có màu của bức xạ λ2 và 8 vân sáng có màu của bức xạ λ1.

D. 4 vân sáng có màu của vân sáng trung tâm, 6 vân sáng có màu của bức xạ λ2 và 9 vân sáng có màu của bức xạ λ1.

Câu 5: Có hai máy cùng đo mức cường độ âm của cùng một nguồn âm phát ra với công suất P = 10W. Kết quả thu được của hai máy đo có giá trị lần lượt là 90dB và 100dB. Khoảng cách cực đại giữa hai máy đo có thể gấp bao nhiêu lần khoảng cách cực tiểu giữa chúng? Biết cường độ âm chuẩn Io = 10-12 W/m2.

A. 3,16 lần.                    B. 1,92 lần.                          C. 1,11 lần.                       D. 3,11 lần.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý trường Đa Phúc

Bạn đang xem bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý trường Đa Phúc.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý trường Đa Phúc
Đánh giá của bạn