Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý có đáp án
Đánh giá của bạn
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý có đáp án
Đánh giá của bạn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý có đáp án – Nhằm chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016, nhiều trường đã tổ chức thi thử để kiểm tra chất lượng ôn thi tốt nghiệp, ôn thi đại học của học sinh lớp 12. dethithuvn.com giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý có đáp án

Câu 1: Sóng dừng xuất hiện trên một sợi dây với tần số 5 Hz. Gọi thứ tự các điểm thuộc dây lần lượt là O, M, N, P sao cho O là điểm nút, P là điểm bụng sóng gần O nhất (M, N thuộc đoạn OP). Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp để độ lớn li độ của điểm P bằng biên độ dao động của điểm M và N lần lượt là 1/20 (s) và 1/15 (s). Biết khoảng cách giữa 2 điểm M và N là 0,2 cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng gần giá trị nào nhất?

A. 1 cm                      B. 4 cm                           C. 5 cm                               D. 3 cm

Câu 2: Đặt điện áp u = U0cos(ωt + π/4) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là I = I0cos(ωt + φ). Giá trị của φ bằng :

A. 3π/4                       B. -3π/4                           C. –π/2                               D. π/2

Câu 3: Một sóng dừng trên sợi dây thẳng dài nằm dọc trục Ox có phương trình u = 2sin(πx/4)cos20πt (x đo bằng cm, t đo bằng s). Các nút sóng có toạ độ x1, các bụng sóng có toạ độ x2 (x1, x2 đo bằng cm, k nguyên) có giá trị tương ứng bằng

A. x1 = 4k; x2 = 2 + 4k

B. x1 = 2k ; x2 = 2k + 1

C. x1 = 2k + 1; x2 = 4k

D. x1 = 8k ; x2 = 2k + 1

Câu 4: Tần số dao động riêng của một con lắc lò xo là f0. Ngoại lực tác dụng vào con lắc có dạng: F = F0cos2πft (F0 không đổi, f thay đổi được). Gọi A0, A1, A2 là biên độ dao động của con lắc này tương ứng với các tần số khi f = f0; f = f1 , f = f2. Biết f2 = 2f1 < f0. Liên hệ đúng là:

A. A2 > A1               B. A2 < A1                     C. A2 = A1                         D. A2 = A0

Câu 5: Một vật dao động điều hoà với tần số f và biên độ A. Thời gian vật đi được quãng đường có độ dài bằng 2A là:

A. 1/3f                      B. 1/12f                          C. 1/4f                                D. 1/2f

Câu 6: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp. Máy biến áp này

A. là máy tăng áp

B. làm giảm tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần

C. là máy hạ áp

D. làm tăng tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý có đáp án

Tìm kiếm Google:

  • khoảng thời gian hai lần liên tiếp có độ lớn của điểm p bằng biên độ của điểm M N lần lượt là 1/20 1/15

Bạn đang xem bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý có đáp án
Đánh giá của bạn