Đề thi thử xác suất thống kê có lời giải 2016

Đề thi thử xác suất thống kê có lời giải 2016
Đánh giá của bạn
Đề thi thử xác suất thống kê có lời giải 2016
Đánh giá của bạn

Đề thi thử xác suất thống kê có lời giải 2016 – Bộ đề thi và lời giải xác suất thống kê tổng hợp các đề thi môn xác suất thống kê, có đáp án đi kèm. Tài liệu này giúp các bạn ôn lại kiến thức, luyện tập các dạng bài tập xác suất thống kê nhằm học tốt môn học này, đạt kết quả cao trong bài thi hết môn. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi thử xác suất thống kê có lời giải 2016 - Đề thi thử xác suất thống kê
Đề thi thử xác suất thống kê có lời giải 2016

Đề thi thử xác suất thống kê có lời giải 2016

1. Đường kính của một loại trục máy là một đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn N (μ = 250mm, σ2 = 25mm2). Trục máy được gọi là hợp quy cách nếu đường kính từ 245mm đến 255mm. Cho máy sản xuất 100 trục. Tính xác suất để:

a. Có 50 trục hợp quy cách.

b. Có không quá 80 trục hợp quy cách.

2. Quan sát một mẫu (người), ta có bảng thống kê chiều cao X(cm), trọng lượng Y(kg):

X

Y

150-155

 

155-160

 

160-165

 

165-170

 

170-175

 

50 5
55 2 11
60 3 15 4
65 8 17
70 10 6 7
75 12

a. Ước lượng chiều cao trung bình với độ tin cậy γ = 95%.

b. Những người cao từ 170cm trở lên gọi là quá cao. Ước lượng trọng lượng trung bình những người quá cao với độ tin cậy 99%.

c. Một tài liệu thống kê cũ cho biết tỷ lệ những người quá nặng (≥ 70kg) là 30%. Cho kết luận về tài liệu đó, với mức ý nghĩa α = 10%.

d. Lập phương trình tương quan tuyến tính của Y theo X.

Đáp án đề thi xác xuất thống kê

1. Gọi D là đường kính trục máy thì D ∈ N (μ = 250mm, σ2 = 250mm2).

Xác suất trục hợp quy cách là:

p = p[245 ≤ D ≤ 255] = Φ((255 – 250)/5) – Φ ((245 – 250)/5) = Φ(1) – Φ(-1)2 = 2Φ(1) – 1 = 2.0,8413 – 1 = 0,6826.

a. Gọi E là số trục máy hợp quy cách trong 100 trục

E ∈ B (n = 100; p = 0,6826) ≈ N (μ = np = 88,26;  σ2 = npq = 21,67)

p[E = 50] = C50100 0,682650.0,317550 = 1/√21,67.φ((50 – 68,26)/√21,67 = 1/√21,67.φ(-3,9)3

= 1/√21,67.φ(3,9) = 1/ √21,67.0,0002 = 0,00004

b. p[0 ≤ E ≤ 80] = Φ((80 – 68,26)/√21,67) – Φ((0 – 68,26)/√21,67) = Φ(2,52) – Φ(-14,66)

= Φ(2,52) + Φ(14,66) – 1 = 0,9941 + 1 – 1 = 0,9941.

2. a. n = 100, SX = 5,76,Đề thi thử xác suất thống kê có lời giải 2016 - Đề thi thử xác suất thống kê

α = 1 – γ = 1 – 0,95 = 0,05

t(0,05; 99) = 1,964

Đề thi thử xác suất thống kê có lời giải 2016 - Đề thi thử xác suất thống kê

 

Vậy 163,22 cm ≤ μ ≤ 165,48 cm.

Đề thi thử xác suất thống kê có lời giải 2016

Bạn đang xem bài viết Đề thi thử xác suất thống kê có lời giải 2016.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đề thi thử xác suất thống kê có lời giải 2016
Đánh giá của bạn