Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2016 – 2017 có đáp án
4.5 (89.47%) 19 vote[s]
Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2016 – 2017 có đáp án
4.5 (89.47%) 19 vote[s]

Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2016 – 2017 có đáp án – Dethithuvn.com giới thiệu đến các em học sinh tài liệu Violympic tiếng Anh lớp 3 là một trong những nguồn tài liệu học tiếng Anh quan trọng dành cho các em nhỏ. Học tiếng Anh lớp 3 với những đề thi tiếng Anh dành cho chương trình học của các em sẽ giúp các em làm quen với nhiều dạng bài tiếng Anh hơn, học tiếng Anh nhanh và hiệu quả hơn. Mời các em tham khảo.

Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2016 – 2017 có đáp án - Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3
Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic tiếng Anh lớp 3 vòng 1 cung cấp cho các em những mẫu bài tập mới, giúp các em học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn. Nội dung đề thi:

Choose the best answer.

1. Alice………… a cat.

A. you

B. he

C. she

D. has

2. My…… is Jenny.

A. your

B. name

C. game

D. name’s

3. Bob: – Hello. My name is Bob.

Mary:-………, Bob.

A. Nice to meet you.

B. See you later.

C. Goodbye.

D. Good night.

4. I…. Andy.

A. are

B. am

C. is

D. you

5. Stand……….., please.

A. down

B. up

C. in

D. on

6. You……….. Long.

A. is

B. be

C. are

D. am

7. Goodbye………………

A. Nice to meet you.

B. See you later.

C. Good morning!

D. Good evening!

8…………. to…………. you, Nam.

A. Nice – meet

B. Fine – hi

C. You – me

D. He – she

9. Sit…., please.

A. down

B. up

C. in

D. on

10…………. your name?

A. What

B. What’s

C. How’s

D. Why’s

Fill in the blank.

11. EI_HT

12. My name _ _ Peter.

13. TAB_E

14. SCHOOL B_G

15. TH_EE

16. T_ank you very much.

17. Hi, Alice. I _ _ Tommy.

18. TEACH_R

19. Hello, Mary. How _ _ _ you?

Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2016 – 2017 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2016 – 2017 có đáp án
4.5 (89.47%) 19 vote[s]