Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 2 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 2 năm 2016 – 2017 có đáp án
1.2 (24.74%) 38 vote[s]
Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 2 năm 2016 – 2017 có đáp án
1.2 (24.74%) 38 vote[s]

Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 2 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 2 năm 2016 – 2017 có đáp án – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 2 năm 2016 – 2017 để tham khảo chuẩn bị cho vòng thi sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 2 năm 2016 – 2017 có đáp án

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 2 NĂM 2016 – 2017

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 2 năm 2016 – 2017 có đáp án - Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4
Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 2 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Fill in the blank withn >; <; =

Câu 1: 2 hours 30 minutes… 230 minutes

Câu 2: Compare: 5328… 5283

Write >; =; < in the following blank

Câu 3: 17 – 2 + 4… 6 x 3 + 1

Câu 4: What is the value of 8 in 289 763?

Câu 5: If m = 23 then 123 – m =…

Câu 6: If (a + 15) : 8 = 5 then a =…

Câu 7: Find the value of P if P : 3 x 5 = 1500.

Câu 8: If x < 22 + 23 < x + 2 then x =…

Câu 9: If 2 x a = 10 and 3 x b = 12 then 4 x a + 6 x b =…

Câu 10: 35 x 456 = 400 x 35 + 35 x …. What is the missing number?

Câu 11: It cost $ 15 to buy 3 books. If Nam want to buy 5 books, he must pay $…

Câu 12: Of the 48 students, 21 are girls. How many more boys are there than girls?

Câu 13: The number of pens is twice the number of pencils in a stationery. The number of pencils is 6 times the number of erasers in the shop. How many times is the number os pens as many as the number of erasers?

Câu 14: Jaya is 19 years old. Six years ago her mother was three times as old as her. How old is her mother now?

Câu 15: The product of 3 numbers is 72. If two of the numbers are 2 and 3. What is the third number?

Câu 16: Mr Nam is twice as old as his daughter. If he is 50 years old now, how old will his daughter be in ten years time?

Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 2 năm 2016 – 2017 có đáp án

Tìm kiếm Google:

  • violympic tieng anh 4 vong 2

Bạn đang xem bài viết Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 2 năm 2016 – 2017 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 2 năm 2016 – 2017 có đáp án
1.2 (24.74%) 38 vote[s]