Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án

4/5 - (2 votes)
4/5 - (2 votes)

Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 2 năm 2016 – 2017 để tham khảo chuẩn bị cho vòng thi sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án - Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4
Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2016 – 2017

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: What is the place value of digit 5 in this number 45

Câu 2: Fill in the given sequences with the next consecutive natural number: 3; 5 7; …

Câu 3: Compare: A = 10 + 32 + 54 + 76 + 98 and B = 54 + 90 + 36 + 12 + 78

Câu 4: What is the missing number in the blank: 496 x 7 = … + 450

Câu 5: Find the value of the following expressions: 6000 – 1300 x 2

Câu 6: Find the value of the following expressions: 9000 + 1000 : 2

Câu 7: What is the place value of digit 5 in this number 456

Câu 8: What is the place value of digit 5 in this number 12589

Câu 9: What is the place value of digit 5 in this number 195300

Câu 10: Fill in the given sequences with the next consecutive natural number: 2; 4; 6

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…)

Fill in the blank with the suitable number

Câu 1: Write the words in number form which consist of: 6 hundred thousands, 6 thousands, 4 thousands and 2 units

Câu 2: Write the words in number form which consist of: 7 ten thousands, 6 thousands, 3 hundreds, 4 tens and 2 units

Câu 3: How many double digit numbers are there?

Câu 4: How many single digit numbers are there?

Câu 5: The perimeter of a square garden is 36m. What is its area?

Câu 6: Anna has 206 stickers and Mary has 78 stickers. How many stickers must Anna give to Mary so that they have the same number of stickers?

Câu 7: 6 is just after of 5 is just before of 6. What is the product of just after and just before of 10?

Câu 8: Find the product of 7 tens and 7 ones

Câu 9: If A is divided by 9 then the sum of the quotient and 9 is the greatest 2 – digit number. Find the value of A

Câu 10: A number has a digit 3 in ones place. Is it greater than 64 but les than 82. What number is it?

Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

4/5 - (2 votes)