Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án
4.1 (81%) 20 vote[s]
Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án
4.1 (81%) 20 vote[s]

Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm 2016 – 2017 để tham khảo chuẩn bị cho vòng thi sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm 2016 – 2017

Bài 1: Sắp xếp theo tứ tự tăng dần

Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án - Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4
Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: There are 8 packs of cookies, each of them weighs 150g. There are also 4 packs of candies, each of them weighs 200g. How many kilograms of cookies and candies are there altogether?

Câu 2: Convert: 2 hours = …… minutes

Câu 3: Find the arithmetic mean of consecutive numbers from 1 to 7?

Câu 4: The average of the natural numbers from 9 to 21 is ……

Câu 5: Write down the greatest odd 3 – digit number

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Find the value of x such that x – 3925 = 1559

Câu 2: Find the value of x such that x – 3925 = 1527

Câu 3: The average of all even numbers that are smaller than 1000 is …

Câu 4: The average of five consecutive numbers is 105. Find the greatest number?

Câu 5: The last digit of the product 2 x 4 x 6 x … x 78 is ……

Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án
4.1 (81%) 20 vote[s]