Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 5 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 5 năm 2016 – 2017 có đáp án
4.9 (98%) 20 vote[s]
Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 5 năm 2016 – 2017 có đáp án
4.9 (98%) 20 vote[s]

Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 5 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 5 năm 2016 – 2017 có đáp án – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 5 năm 2016 – 2017 để tham khảo chuẩn bị cho vòng thi sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 5 năm 2016 – 2017 có đáp án - Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4
Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 5 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 5 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 5 năm 2016 – 2017

Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…)

Câu 1: The perimeter of the triangle blow is …… cm

Câu 2: The sum of two numbers is 47 and their difference is 15. The smaller number is ……

Câu 3: The sum of two numbers is 98 and their difference is 24. The greater number is ……

Câu 4: Fill missing number in the blank 54723 + …… = 27849 + 54723

Câu 5: If the perimeter of a square is 104m then its one side’s length is ……m

Câu 6: Find the value of m – n + p for m = 9253, n = 3149 and p = 2674

Câu 7: Find x such that x + 24360 = 41256

Câu 8: Think of a number that if you as 720 to it the answer will be 1427. The number is ……

Câu 9: If X x 125 – X x 25 = 1400 then X = ……

Câu 10: The perimeter of a rectangle is 72cm and its length is 12cm more than its width its lenghth is ……

Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 5 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 5 năm 2016 – 2017 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đề thi Violympic Tiếng anh lớp 4 vòng 5 năm 2016 – 2017 có đáp án
4.9 (98%) 20 vote[s]