Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 năm 2016 – 2017 có đáp án
Đánh giá của bạn
Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 năm 2016 – 2017 có đáp án
Đánh giá của bạn

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 năm 2016 – 2107 có đáp án kèm theo được Dethithuvn.com sưu tầm biên soạn, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập tự luyện thi các vòng thi giải Toán trên mạng Violympic. Mời các em tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 năm 2016 – 2017

Bài 1: Tìm các cặp giá trị bằng nhau?

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 năm 2016 – 2017 có đáp án - Đề thi Violympic Toán lớp 2
Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 năm 2016 – 2017 có đáp án

Gợi ý trả lời: 1 = …; … = …; … = …; … = …; … = …; … = …

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: Cho các số: 24, 43, 37, 7, 70, 59. Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn là

A. 7, 24, 37, 59, 70
B. 7, 24, 37, 43, 59, 70
C. 70, 59, 43, 37, 24, 7
D. 7, 24, 37, 43, 59, 70

Câu 2: Cho các số: 24, 43, 37, 7, 70, 59. Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé là

A. 7, 24, 37, 59, 70
B. 7, 24, 37, 43, 59, 70
C. 70, 59, 43, 37, 24, 7
D. 90, 89, 70, 50, 7

Câu 3: Trong các cặp số sau, cặp số có tổng bằng 100 là

A. 40 và 50
B. 23 và 37
C. 24 và 76
D. 38 và 72

Câu 4: Trong các cặp số sau cặp số có hiệu bằng 7 là

A. 74 và 67
B. 97 và 9
C. 70 và 7
D. 56 và 48

Câu 5: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có kết quả nhỏ nhất

A. 20 – 5
B. 46 – 37
C. 63 – 48
D. 100 – 9

Câu 6: Giá trị của a thỏa mãn: a – 13 = 38 là …

A. 41
B. 45
C. 25
D. 51

Câu 7: Tổng của 46 và 27 là

A. 64
B. 74
C. 73
D. 63

Câu 8: Chiều dài mặt bàn khoảng

A. 20 cm
B. 80 kg
C. 8 dm
D. 80 dm

Câu 9: 7 năm nữa Tùng 15 tuổi. Vậy năm nay Tùng bao nhiêu tuổi?

Câu 10: Cách đây 4 năm Tùng 8 tuổi. Vậy bây giờ Tùng có số tuổi là?

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: Cho 23 + 47 … 7 + 24. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là?

Câu 2: Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm: 76 dm – 50 cm …. 90 cm + 61 dm

Câu 3: Cho 100 – 35 = … Số thích hợp điền vào chỗ chấm là?

Câu 4: Tính 15 + 85 = …

Câu 5: Cho 7 = 100 – … Số thích hợp điền vào chỗ chấm là?

Câu 6: Tính 68 – 63 = …

Câu 7: Tính 49 + 32 – 25 = …

Câu 8: Tính 24 + 76 – 6 = …

Câu 9: Tìm y biết 100 – y = 86. Vậy y bằng …?

Câu 10: Tìm một số, biết rằng lấy 100 trừ đi số đó kết quả là 13. Vậy số đó là?

Câu 11: Tìm một số, biết rằng lấy số lớn nhất có hai chữ số khác nhau cộng với số đó thì được kết quả 100. Vậy số cần tìm lại là?

Câu 12: Trong một phép tính trừ, biết số bị trừ là số tròn chục liền sau số 90, hiệu là 96. Vậy số trừ là:….

Câu 13: Trong sân có 6 chục con gồm cả gà và vịt, biết số gà bằng số lẻ liền sau số 31. Vậy trong sân có … con vịt

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 năm 2016 – 2017 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 năm 2016 – 2017 có đáp án
Đánh giá của bạn