Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án
4.1 (81.33%) 15 votes
Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án
4.1 (81.33%) 15 votes

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án – Tài liệu Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2016 – 2017 được Dethithuvn.com sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 3 NĂM 2016 – 2017

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Tổng của 47 và 23 là:….

Câu 2: Hiệu của 58 và 37 là:…

Câu 3: Tổng của 5 và 32 là:…

Câu 4: Tính 20 – 8 =…

Câu 5: Cho 36dm + 4dm + 50cm =… dm. Số cần điền vào chỗ chấm là:…

Câu 6: Trong một phép tính trừ, biết số bị trừ bằng số trừ và bằng 15. Vậy hiệu của 2 số là:…

Câu 7: Cho 5… > 58. Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm là:….

Câu 8: Năm nay bố 36 tuổi. Hỏi 10 năm trước bố bao nhiêu tuổi?

Câu 9: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có tổng nhỏ nhất:

a) 17 + 12               b) 34 + 6                        c) 3 + 36                  d) 20 + 29

Câu 10: Trong các dãy số dưới đây, dãy số được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

a) 9; 80; 90

b) 78; 74; 9

c) 75; 70; 89

d) 7; 78; 75

Bài 2: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án - Violympic Toán lớp 2
Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Tính 39 + 8 =…

Câu 2: Hiệu của 75 và 62 là:….

Câu 3: Trong phép tính 36 = 8 + 28 thì tổng của hai số là:…

Câu 4: Cho 35 =… + 8. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:…

Câu 5: Từ số 16 đến số 68 có tất cả…. số

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án
4.1 (81.33%) 15 votes