Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án
3 (60%) 1 vote
Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án
3 (60%) 1 vote

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án – Tài liệu Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 4 năm 2016 – 2017 được Dethithuvn.com sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic môn Toán lớp 2 vòng 4 năm học 2016 – 2017

Bài 1: Chọn các cặp bằng nhau.

Câu 1:

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án - Violympic Toán lớp 2
Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án

Câu 2:

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án - Violympic Toán lớp 2
Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…).

Câu 1: Tính 27 + 58 = …

Câu 2: Cho 9dm 5cm = … cm. Số cần điền vào chỗ chấm là

Câu 3: Cho 8dm = … cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

Câu 4: Tổng của 9 và 26 là:….

Câu 5: Sau khi đi bán một số quả trứng, cô bán hàng còn lại 8 quả trứng gà và còn số quả trứng vịt cũng bằng gà. Vậy cô bán hàng còn lại… quả trứng.

Câu 6: Cho 54dm + 90cm = … dm. Số cần điền vào chỗ chấm là

Câu 7: Cho 28 + 39 = … + 28. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

Câu 8: Số bé nhất có 2 chữ số mà tổng hai chữ số của số đó bằng 11 là

Câu 9: Tính: 80cm + 57dm + 90cm =… dm

Câu 10: Có bao nhiêu số có 2 chữa số nhỏ hơn 75?

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…).

Câu 1: Cho 8dm = … cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

Câu 2: Cho 90cm = … dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

Câu 3: Tổng của 38 và 24 là:….

Câu 4: Số gồm 5 đơn vị và 8 chục là:….

Câu 5: Sau khi đi bán một số quả trứng, cô bán hàng còn lại 8 quả trứng gà và còn số quả trứng vịt cũng bằng số quả trứng gà. Vậy cô bán hàng còn lại… quả trứng?

Câu 6: Tính 9 + 68 – 23 = …

Câu 7: Cho 28 + 39 = … + 28. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

Câu 8: Từ một mảnh vải hoa dài 9dm, chị Hà cắt đi 29cm để làm nơ, cắt tiếp 28cm để làm túi. Vậy chị Hà đã cắt đi… cm

Câu 9: Tính: 68cm – 5dm + 58cm – … cm

Câu 10: Có bao nhiêu số có 2 chữ số nhở hơn 75?

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án
3 (60%) 1 vote