Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 6 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đánh giá của bạn
Đánh giá của bạn

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 6 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 6 năm 2016 – 2017 có đáp án – Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 6 năm 2016 – 2017 được Dethithuvn.com sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 6 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 6 năm 2016 – 2017

Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1: Tính: 45 – 24 =…

Câu 2: Tính: 12 + 8 =…

Câu 3: Hiệu của 96 và 6 là:…

Câu 4: Số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là:….

Câu 5: Tính: 79 – 36 + 47 =…

Câu 6: Cho:… + 20 = 100. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:…

Câu 7: Tính: 53 – 3 + 50 =…

Câu 8: Tính: 7 + 53 + 8 =…

Câu 9: Tìm số có 2 chữ số, biết chữ số hàng đơn vị là số lớn nhất có 1 chữ số, chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 5 đơn vị.

Câu 10: Năm nay ông 85 tuổi, ông nhiều hơn bà 5 tuổi. Vậy năm nay bà bao nhiêu tuổi?

Bài 2: Sắp xếp theo giá trị tăng dần

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 6 năm 2016 – 2017 có đáp án - Violympic Toán lớp 2
Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 6 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Cho 5dm = 50…

a) dm;                           b) m;                          c) kg;                 d) cm

Câu 2: Cho 47dm – 7dm … 6dm + 34dm

a) =;                                b) –                        c) <;                      d) >

Câu 3: Cho 49dm + 40cm …. 59dm – 40cm.

a) =;                        b) +;                             c) <;                 d) >

Câu 4: Cho 5dm … 38cm + 16cm

a) =;                            b) +;                        c) <;                           d) >

Câu 5: Cho 8dm 7cm < …dm < 10dm

a) 88;                            b ) 9;                         c) 900;                   d) 90

Câu 6: Cho 6… > 9 + 50

a) 0;                        b) 8;                                 c) 9;                     d) 68; 69

Câu 7: Tính: 27 + 46 =…

a) 74;                    b) 64;                             c) 63;                                  d) 73

Câu 8: Tính: 10 + 20 + 30 =…

a) 50;                     b) 60;                                   c) 70;                         d) 80

Câu 9: Tính: 6 + 15 =…

a) 11;                    b) 21;                                   c) 31;                        d) 20

Câu 10: Tổng của 16 và 34 là:…

a) 18;                   b) 40;                                     c) 50;                        d) 60

Câu 11: Hiệu của 55 và 5 là:…

a) 60;                     b) 50;                                   c) 18;                          d) 40

Câu 12: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào sai?

a) 6 + 65 = 95               b) 67 – 6 = 62                c) 4 + 76 = 80                d) 5 + 45 = 50

Câu 13: Phép cộng có tổng bẳng 100 là:…

a) 12 + 80;                   b) 18 + 82;                       c) 13 + 37;                  d) 4 + 95

Câu 14: Có bao nhiêu số tròn chục lớn hơn 50 nhưng nhỏ hơn 100?

a) 2;                               b) 3;                     c) 4;                                d) 5

Câu 15: Trong thư viện của trường có 8 chục quyển sách về khoa học và số sách toán học ít hơn số sách về hoa học là 2 chục quyển. Vậy thư viện có số quyển sách về toán học là:…

a) 60;                            b) 80;                               c) 90;                            d) 100

Câu 16: Năm nay mẹ 36 tuổi, mẹ hơn Nam 25 tuổi. Hỏi năm nay Nam bao nhiêu tuổi?

a) 11 tuổi;                      b) 21 tuổi;                        c) 5 tuổi;                     d) 6 tuổi

Câu 17: Hôm nay ngày 19 tháng 10, bố Hà vừa đi công tác. Bố bảo bố chỉ đi công tác một ngày và ngay mai bố sẽ về. Vậy ngày bố Hà về là ngày bao nhiêu?

a) 20 tháng 10;                b) 21 tháng 10;                 c) 21 tháng 9;              d) 20 tháng 11

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 6 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 6 năm 2016 – 2017 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đánh giá của bạn