Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 8 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 8 năm 2016 – 2017 có đáp án
4.2 (84.68%) 47 votes
Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 8 năm 2016 – 2017 có đáp án
4.2 (84.68%) 47 votes

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 8 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 8 năm 2016 – 2017 có đáp án – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 8 năm 2016 – 2017 để tham khảo chuẩn bị tốt cho những vòng thi sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 8 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 8 năm 2016 – 2017

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 8 năm 2016 – 2017 có đáp án - Violympic Toán lớp 2
Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 8 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Tính: 41 – 8 = ……

Câu 2: Tính: 62 – 59 = ……

Câu 3: Tổng của hai số là 80, số hạng thứ nhất là 58. Số hạng thứ hai là: ……

Câu 4: Hình vẽ sau có …… hình tứ giác

Câu 5: Cho 31dm – 26dm …… 9dm – 39cm. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: Trong các số 56; 42; 28; 23; 38 thì số nhỏ nhất là: ……

a) 8                             b) 28                          c) 5                   d) 23

Câu 2: Giá trị của y thỏa mãn: 8 + y = 80 là: ……

a) 72                        b) 62                             c) 88                       d) 90

Câu 3: Tổng của 63 và 28 là: ……

a) 91                           b) 81                         c) 35                     d) 45

Câu 4: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có tổng bằng 100?

a) 41 – 31                   b) 32 + 58                c) 30 + 60                 d) 74 + 26

Câu 5: Hiệu của 52 và 5 là: ……

a) 47                         b) 57                        c) 2                    d) 37

Câu 6: Một đội công nhân có tổng số công nhân bằng số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 16. Trong đó có 16 công nhân nữ. Vậy đội đó có bao nhiêu công nhân nam?

Câu 7: Hà gấp được 16 ngôi sao, Hà gấp được ít hơn Lan 5 ngôi sao. Vậy Lan gấp được bao nhiêu ngôi sao?

a) 11                       b) 21                        c) 22                    d) 12

Câu 8: Bố nhiều hơn mẹ 3 tuổi. Năm nay mẹ 38 tuổi. Vậy năm nay bố bao nhiêu tuổi?

a) 35                     b) 45                         c) 41                   d) 51

Câu 9: Tính: 73 – 37 = ……

a) 48                       b) 46                        c) 36                    d) 38

Câu 10: Tính: 32 – 6 = ……

a) 38                       b) 26                        c) 16                   d) 38

Câu 11: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có hiệu bằng 25?

a) 37 – 2                   b) 81 – 66                  c) 35 – 30              d) 71 – 46

Câu 12: Trong một phép tính trừ có số trừ bằng hiệu số và bằng 38. Vậy số bị trừ là ……

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 8 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 8 năm 2016 – 2017 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 8 năm 2016 – 2017 có đáp án
4.2 (84.68%) 47 votes