Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 9 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 9 năm 2016 – 2017 có đáp án
4 (80%) 2 votes
Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 9 năm 2016 – 2017 có đáp án
4 (80%) 2 votes

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 9 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 9 năm học 2016 – 2017 có đáp án kèm theo được Dethithuvn.com sưu tầm biên soạn, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập tự luyện thi các vòng thi giải Toán trên mạng Violympic. Mời các em tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 9 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 9 năm 2016 – 2017

Bài 1: Bức tranh bí ẩn

Tìm các cặp giá trị bằng nhau?

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 9 năm 2016 – 2017 có đáp án - Đề thi Violympic Toán lớp 2
Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 9 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bài 2: Đập dế

Câu 1: Cho: 96dm – 90cm … 87dm + 80cm. Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống là

a. <
b. =
c. +
d. >

Câu 2: Cho 45kg – 8kg … 45kg – 17kg. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là

a. <
b. =
c. +
d. >

Câu 3: Cho 37kg +23kg … 76kg – 16kg. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là

a. <
b. =
c. +
d. >

Câu 4: Tính 57 + 43 =…

a. 14
b. 90
c. 100
d. 13

Câu 5: Tính 36 – 18 =…

a. 28
b. 54
c. 16
d. 18

Câu 6: Tính 65 – 38 =…

a. 37
b. 27
c. 36
d. 26

Câu 7: Tính 55 – 6 =…

a. 47
b. 49
c. 51
d. 48

Câu 8: Giá trị của a thỏa mãn: a – 48 = 52 là?

a. 90
b. 4
c. 14
d. 100

Câu 9: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào đúng?

a. 20 – 5 = 25
b. 23 + 32 = 65
c. 46 – 17 = 29
d. 6 + 36 = 96

Câu 10: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào sai?

a. 70 – 65 = 5
b. 90 – 9 = 81
c. 11 – 4 = 7
d. 69 – 6 = 9

Câu 11: Trong các cặp số sau cặp số có hiệu bằng 29 là?

a. 56 và 37
b. 75 và 46
c. 19 và 10
d. 37 và 9

Câu 12: Trong các cặp số sau, cặp số có tổng bằng 63 là

a. 38 và 35
b. 43 và 10
c. 28 và 35
d. 23 và 30

Câu 13: Cho các số 25, 52, 80, 83, 79. Số lớn nhất trong các số đã cho là:

a. 79
b. 90
c. 83
d. 80

Câu 14: Mai cân nặng 36kg, Hiền cân nặng 37kg. Vậy cả hai bạn cân nặng là…

a. 73
b. 73dm
c. 63kg
d. 73kg

Câu 15: Bao ngô cân nặng 50kg, bao gạo nhẹ hơn bao ngô 8kg. Vậy bao gạo cân nặng …kg

a. 38
b. 42
c. 52
d. 58

Câu 16: Trên cánh đồng có số con trâu bằng số bé nhất có 2 chữ số giống nhau, số con trâu ít hơn số con bò là 9 con. Vậy trên cánh đồng có số con bò là?

a. 2 chục con bò
b. 2 chục con trâu
c. 2 con trâu
d. 2 con bò

Câu 17: Con ngỗng cân nặng 7kg, con ngỗng nặng hơn con ngan 4kg nhưng lại nhẹ hơn con đà điểu 7kg. Vậy con ngan có số cân là:

a. 3
b. 14kg
c. 3kg
d. 11kg

Câu 18: Con ngan cân nặng 5kg, con ngan nhẹ hơn con ngỗng nhưng lại nặng hơn con vịt 3kg. Vậy con vịt có số kg là?

a. 8
b. 2kg
c. 2
d. 8kg

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: Cho 26 + … + 7 = 82. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là?

Câu 2: Cho … – 3 = 27. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là?

a. 40
b. 24
c. 34
d. 30

Câu 3: Cho: 25 + 15 > y – 6 > 66 – 28. Giá trị của y là?

Câu 4: Cho y – 16 – 17 = 48. Giá trị của y là?

Câu 5: Trong phép tính: 35 = 52 – 17 thì số bị trừ là

a. 27
b. 17
c. 35
d. 52

Câu 6: Số bé nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 12 là?

Câu 7: Cho các số: 25, 52, 80, 83, 8. Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần là?

a. 8, 25, 80, 83, 90
b. 83, 80, 52, 25, 8
c. 25, 52, 80, 83
d. 8, 25, 52, 80, 83

Câu 8: Lớp 2A trồng được 3 chục cây, lớp 2B trồng được ít hơn lớp 2A là 7 cây. Vậy lớp 2B trồng được … cây?

Câu 9: Long cân nặng 35kg, Tùng cân nặng 36kg. Vậy cả hai bạn cân nặng … kg?

Câu 10: Nếu đổ thêm vào thùng 18kg gạo thì trong thùng sẽ có 5 chục ki lô gam gạo. Vậy lúc đầu thùng có …kg gạo?

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 9 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 9 năm 2016 – 2017 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 9 năm 2016 – 2017 có đáp án
4 (80%) 2 votes