Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm 2016 – 2017 có đáp án
Đánh giá của bạn
Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm 2016 – 2017 có đáp án
Đánh giá của bạn

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm 2016 – 2017 có đáp án – Dethithuvn.com giới thiệu đến các em học sinh tài liệu Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm 2016 – 2017 có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn luyện, củng cố các dạng bài tập, tự luyện thi qua các vòng Violympic Toán lớp 3.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm 2016 – 2017

Bài 1: Tìm các cặp giá trị bằng nhau

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm 2016 – 2017 có đáp án - violympic toán lớp 3
Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm 2016 – 2017 có đáp án

Gợi ý trả lời: 1 = …; … = …; … = …; … = …; … = …; … = …

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: Tính 568 – 217 – 183 =…

A) 160
B) 158
C) 168
D) 178

Câu 2: Tính 9 x 5 =…

A) 45
B) 36
C) 54
D) 63

Câu 3: Tính 9 x 7 =…

A) 45
B) 36
C) 54
D) 63

Câu 4: Tính 9 x 9 =…

A) 81
B) 80
C) 18
D) 72

Câu 5: Tính 54 : 9 =…

A) 5
B) 6
C) 4
D) 8

Câu 6: Tính 48g : 4 =….

A) 22g
B) 12g
C) 16g
D) 6kg

Câu 7: Tìm X biết X x 8 = 64. Vậy X =…

A) 7
B) 9
C) 6
D) 8

Câu 8: Tìm X biết 175 – 130 = 5 x X . Vậy X =…

A) 45
B) 9
C) 35
D) không tìm được

Câu 9: Tổng hai số là 678, số thứ hai là 134 đơn vị. Hiệu hai số đó là:…

Câu 10: Mai có 48 quyển vở. Lan có 8 quyển vở. Số vở Lan bằng mấy phần số vở của Mai?

A) 1/4
B) 4
C) 1/6
D) 24

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: Cho: 167g + 815g =…g. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:…

Câu 2: Cho 86g : 2 =… g. Số thích hợp điền vào chỗ chấm:…

Câu 3: 128 gấp 4 số lần là:…

Câu 4: Gấp 16 lên 3 lần thì được số a. Vậy số là a là:…

Câu 5: Tìm X biết: X x 6 + X x 3 = 142 – 97. Vậy X =…

Câu 6: Tìm X biết: X x 9 – X x 2 = 41 + 22. Vậy X =…

Câu 7: Tổng của hai số là 155. Số thứ nhất là 78. Vậy số thứ hai là:…

Câu 8: Tổng của hai số chẵn là số chẵn lớn nhất có 3 chữ số. Số thứ nhất là số bé nhất có 3 chữ số khác nhau. Số thứ hai là:…

Câu 9: Tổng hai số là 141. Nếu tăng số thứ nhất thêm 89 đơn vị thì tổng hai số mới là:…

Câu 10: Tích hai số là 54. Số thứ nhất là số lớn nhất có 1 chữ số. Số thứ hai là:…

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm 2016 – 2017 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm 2016 – 2017 có đáp án
Đánh giá của bạn