Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 năm 2016 – 2017 có đáp án
4.2 (84%) 10 votes
Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 năm 2016 – 2017 có đáp án
4.2 (84%) 10 votes

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 3 năm học 2016 – 2017 là tài liệu tham khảo giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện thi Violympic qua các vòng thi giải Toán trên mạng lớp 3. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 năm 2016 – 2017 có đáp án - Đề thi Violympic Toán lớp 3
Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 năm 2016 – 2017 có đáp án

Các giá trị tăng dần là:

1 <….<….<….<….<….<….<….<….<….

Ví dụ: 1 < 2

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Tính 280 : 8 =…

A) 40
B) 45
C) 36
D) 35

Câu 2: Tính 125 x 3 =…

A) 385
B) 375
C) 365
D) 475

Câu 3: Tính 74 + 148 =…

A) 222
B) 232
C) 212
D) 202

Câu 4: Tính 206 – 98 =….

A) 106
B) 108
C) 104
D) 116

Câu 5: Tìm X biết X x 7 = 315. Vậy X =…

Câu 6: Tìm x biết 800 – x = 496. Vậy x =…

A) 394
B) 304
C) 314
D) 404

Câu 7: Tính 78 : 2 + 4 =…

A) 33
B) 48
C) 43
D) 13

Câu 8: Tam giác ABC có độ dài 3 cạnh bằng nhau và tổng độ dài 3 cạnh là 102cm. Độ dài mỗi cạnh là:…

A) 44
B) 37
C) 34
D) 24

Câu 9: Thương hai số là 24. Nếu số bị chia gấp lên 3 lần và số chia giảm đi 2 lần thì thương mới là:

A) 144
B) 4
C) 16
D) 36

Câu 10: Ba bạn An, Bình, Chi có tất cả 108 quyển vở. Nếu An cho Bình 5 quyển, Bình cho Chi 12 quyển thì số vở của ba bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu Bình có bao nhiều quyển vở?

A) 36
B) 29
C) 48
D) 43

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: Thương của 248 và 8 là:…

Câu 2: Tính: 496 – 152 =…

Câu 3: Cho …. : 5 + 48 = 133. Số tự nhiên thích hợp điền vào chỗ chấm là:…

Câu 4: Tính 126 : 3 =…

Câu 5: Tính 105 x 7 – 52 =…

Câu 6: Một cửa hàng trong một ngày bán được 729 kg gạo tẻ, số gạo nếp bán được trong ngày hôm đó bằng 1/9 số gạo tẻ. Hỏi ngày hôm đó, cửa hàng bán được bao nhiêu kilogam gạo nếp?

Câu 7: Tìm số tự nhiên X lớn nhất sao cho: X x 8 < 235. Vậy X =….

Câu 8: Tìm X biết X x 5 = 75. Vậy X =…

Câu 9: Tích hai số là 875. Nếu thừa số thứ nhất giảm đi 5 lần, giữ nguyên thừa số thứ hai thì được tích mới là:…

Câu 10: Thương hai số là 164. Nếu giữ nguyên số bị chia, gấp số chia lên 4 lần thì được thương mới là:…

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 năm 2016 – 2017 có đáp án

Tìm kiếm Google:

  • giai toan vong 12 nam 2016-2017 lop 3
  • giai toan vong 12nam lop 3

Bạn đang xem bài viết Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 năm 2016 – 2017 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 năm 2016 – 2017 có đáp án
4.2 (84%) 10 votes