Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm 2016 – 2017 có đáp án
Đánh giá của bạn
Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm 2016 – 2017 có đáp án
Đánh giá của bạn

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm 2016 – 2017 có đáp án – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm 2016 – 2017 để tham khảo chuẩn bị tốt cho những vòng thi sắp tới đây của mình đạt kết quả cao nhất. Mời các em tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm 2016 – 2017

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm 2016 – 2017 có đáp án - Violympic Toán lớp 3
Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 1/3 của 57m là:… m

Câu 2: 1/5 của 65kg là:… kg

Câu 3: Tính: 241 + 289 =…

Câu 4: Tính: 267 – 198 =…

Câu 5: Tính 63 : 7 + 48 =…

Câu 6: Tính 38 + 475 =….

Câu 7: Giảm số 72 đi 4 lần ta được số:…

Câu 8: Tìm X biết: X x 4 – 13 = 71

Câu 9: Tổng của hai số gấp 3 lần số hạng thứ nhất, biết số hạng thứ hai là 48. Số hạng thứ nhất là:…

Câu 10: Tích của hai số gấp 7 lần thừa số thứ nhất. Vậy thừa số thứ nhất là:…

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3hm = …m

Câu 2: Tính 403 – 389 =…

Câu 3: Tính 28 x 7 =…

Câu 4: 1/5 của 150m là:… m

Câu 5: 1/7 của 56kg là:… kg

Câu 6: Tìm X biết: X x 7 = 84

Câu 7: Gấp 4 lên 7 lần thì được kết quả là:…

Câu 8: Tích của số chẵn nhỏ nhất lớn hơn 16 và 6 là:…

Câu 9: Cho một số, biết số đó chia cho 6 dư 4. Vậy khi chia số đó cho 2 thì số dư là:…

Câu 10: Cho một số, biết số đó chia cho 9 dư 3. Vậy khi chia số đó cho 3 thì số dư là:…

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm 2016 – 2017 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm 2016 – 2017 có đáp án
Đánh giá của bạn