Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 8 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 8 năm 2016 – 2017 có đáp án
Đánh giá của bạn
Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 8 năm 2016 – 2017 có đáp án
Đánh giá của bạn

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 8 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 8 năm 2016 – 2017 được Dethithuvn.com sưu tầm và giới thiệu tới quý thầy cô, các vị phụ huynh cùng các em học sinh tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình. Mời quý thầy cô và các em tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 8 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 8 năm 2016 – 2017

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 8 năm 2016 – 2017 có đáp án - Đề thi Violympic Toán lớp 5
Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 8 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3,175 tấn + 295kg + 17,25 tạ = …… yến

a) 519,5                  b) 315,425                           c) 348,725                 d) 5195

Câu 2: Tổng của 0,75 và 43 là ……

a) 43,25                     b) 437,5                         c) 43,75                     d) 437,75

Câu 3: Tìm một số biết khi thêm vào số đó 15,2 thì bằng 129,05. Nếu bớt đi 3,072 thì số đó là ……

a) 110,778               b) 110,726                         c) 116,922                 d) 267,156

Câu 4: Tổng của 1,78 và 2,925 là ……

a) 4,605                  b) 3,705                           c) 4,705                     d) 3,103

Câu 5: Tổng ba số là 780. Số thứ hai gấp rưỡi số thứ nhất, số thứ ba bằng 5/2 số thứ nhất. Tìm số thứ ba

a) 234                    b) 78                                   c) 390                         d) 156

Câu 6: Trên bản đồ có tỉ lệ xích 1 : 1500, một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm. Hỏi trên thực tế diện tích của mảnh đất đó là bao nhiêu héc – ta?

a) 2,7                       b) 2700                         c) 0,27                           d) 27

Câu 7: Một hình chữ nhật có chiều rộng 13,4m; chiều dài bằng 1,25m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

a) 293                      b) 29,3                       c) 23,9                        d) Đáp số khác

Câu 8: Trung bình cộng của ba số là 14. Số thứ nhất là 12,8; số thứ hai là 4,74. Tìm số thứ ba

a) 24,64                 b) 24,46                         c) 26,44                     d) 34,46

Câu 9: Một miếng bìa hình chữ nhật và một miếng bìa hình vuông có diện tích bằng nhau. Hỏi chu vi miếng bìa hình chữ nhật lớn hơn miếng bìa hình vuông bao nhiêu xăng – ti – mét? Biết miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài có chiều dài 9cm, chiều rộng 4cm

a) 2                        b) 10                             c) 24                       d) Đáp số khác

Câu 10: Thửa ruộng thứ nhất có diện tích 22dam5m2. Thửa ruộng thứ hai có diện tích bằng 4/5 thửa ruộng thứ nhất. Hỏi tổng diện tích hai thửa ruộng là bao nhiêu héc – ta?

a) 39,69                     b) 3969                    c) 0,3969                   d) Đáp án khác

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 8 ha 5m2 = …… m2

Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 4km215m2 = …… m2

Câu 3: Tìm số trung bình cộng của các số sau: 10,61; 22,03; 7,38 và 35,98

Câu 4: Tổng của hai số 91,5 và 5,12 hơn hiệu của chúng là ……

Câu 5: Ba số có tổng là 62,2. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 53,15. Số thứ ba kém số thứ nhất là 6,85. Tìm số thứ hai

Câu 6: Tìm hiệu hai số biết tổng hai số là 735 và số bé bằng 0,75 số lớn

Câu 7: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 4,2km; chiều rộng bằng 4/7 chiều dài. Hỏi diện tích khu rừng là bao nhiêu héc

– ta?
Câu 8: Năm nay tổng số tuổi của hai chị em là 25 tuổi. Tuổi chị gấp rưỡi tuổi em. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi em bằng 4/5 tuổi chị?

Câu 9: An hỏi Bình: “Bây giờ là mấy giờ?”. Bình đáp: “Thời gian từ lúc bắt đầu ngày đến bây giờ bằng 1/5 thời gian từ bây giờ đến hết ngày”. Hỏi bây giờ là mấy giờ?

Câu 10: Tìm X biết: X x 18 : 4 = 72 : 4

Câu 11: Tìm số thứ nhất biết tổng của hai số là 260,74 và số thứ nhất bé hơn số thứ hai là 18,74

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 8 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 8 năm 2016 – 2017 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 8 năm 2016 – 2017 có đáp án
Đánh giá của bạn