Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 – 2017 có đáp án
4.4 (87.14%) 14 vote[s]
Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 – 2017 có đáp án
4.4 (87.14%) 14 vote[s]

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 – 2017. Tài liệu gồm đề thi Giải Toán trên mạng Internet lớp 6 vòng 12 cùng đáp án đi kèm, giúp các bạn học sinh luyện tập và củng cố kiến thức môn Toán hiệu quả, từ đó đạt thành tích cao trong học tập, tự tin bước vào các vòng thi tiếp theo. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 – 2017 có đáp án - Đề thi Violympic Toán lớp 6
Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 – 2017

Bài 1: Mười hai con giáp

Câu 1: Cho đoạn AB = 10cm, điểm C nằm giữa A và B. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, BC. Vậy MN = …cm

Câu 2: Tính: ǀ-2010ǀ + ǀ-6ǀ = …

Câu 3: Giá trị của biểu thức A = ǀaǀ + 3ǀ-bǀ với a = -3; b = 2 là …

A. -3
B. 9
C. 3
D. 9

Câu 4: Một lớp học có 45 học sinh, trong một bài kiểm tra tất cả học sinh đều được điểm 8 hoặc điểm 9. Tổng số điểm của cả lớp là 379 điểm. Khi đó số học sinh đạt điểm 8 là …

Câu 5: Tìm số có hai chữ số  biết  bằng 6 lần tích các chữ số của nó.

Trả lời:  = …

A. 36            B. 12
C. 15            D. 24

Câu 6: So sánh 536 và 1124 ta được

A. 536 > 1124                 B. 536 < 1124
C. 536 = 1124                 D. 536 = 1124 + 4

Câu 7: Với x, y là các số nguyên thì ǀx – yǀ – ǀy – xǀ = …

Câu 8: Số nào trong các số sau chia hết cho cả 9 và 15

A. 160              B. 300
C. 450              D. 400

Câu 9: Cho S = -(x – y – z) + (-z + y + x) – (x + y) với x, y là các số nguyên tố, x > y. Khi đó giá trị tuyệt đối của S bằng …

A. x + y + z              B. x – y
C. -x + y                  D. x – y + z

Câu 10: Tổng ba số chẵn liên tiếp bằng 48. Số lớn nhất trong ba số đó là …

Bài 2

Câu 1: Số phần tử của tập hợp A = {0; 1; 2; 3; 4}

Câu 2: -25 = …

Câu 3: Tổng các ước tự nhiên của số 24

Câu 4: -15 – ǀ-15ǀ = …

Câu 5: Giá trị nhỏ nhất của C = ǀ2x + 22016ǀ + 5.102

Câu 6: BCNN (5; 13)

Câu 7: Số nhỏ nhất có dạng

Câu 8: ǀ25 – 2.52ǀ = …

Câu 9: Giá trị nhỏ nhất của A = ǀx – 1ǀ – 25

Bài 3: Đừng để điểm rơi

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là không đúng

A. Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm
B. Tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên dương
C. Tổng của hai số nguyên trái dấu là một số nguyên âm
D. Tổng của hai số nguyên cùng dấu là một số nguyên âm hoặc một số nguyên dương

Câu 2: Số tự nhiên n thỏa mãn 2n = 32, n = …

Câu 3: Tính -56 – 72 = …

Câu 4: Cho 2 tia đối nhau Ox và Ox’. Lấy A ∈ Ox, B ∈ Ox’ sao cho OA = 3cm, OB = 5cm. Khi đó AB = …cm

Câu 5: Tổng các giá trị nguyên của x thỏa mãn: (x – 1)(x2 – 4)(x + 4) = 0 là

Câu 6: Biết số có ba chữ số  chia hết cho cả 3 và 5

Vậy x = …

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 – 2017 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 – 2017 có đáp án
4.4 (87.14%) 14 vote[s]