Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 2 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đánh giá của bạn
Đánh giá của bạn

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 2 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 2 năm 2016 – 2017 có đáp án – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em tài liệu Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 2 năm 2016 – 2017 để tham khảo chuẩn bị cho vòng thi sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 2 năm 2016 – 2017 có đáp án - Đề thi Violympic Toán lớp 6
Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 2 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 2 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Các phần tử của tập hợp C = {x ∈ N|36 < x ≤ 40} là {…}

Câu 2: Số lớn nhất được viết từ 5 chữ số 0; 2; 5; 4; 7 (mỗi số được viết một lần) là số …

Câu 3: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn không vượt quá 30 là …

Câu 4: Số tự nhiên nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau là …

Câu 5: Tìm số có ba chữ số biết rằng nếu viết thêm một chữ số 1 vào trước số đó thì được số mới gấp 9 lần số ban đầu.

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Số phần tử của tập hợp P = {13; 15; 17; … ; 85; 87} là:

A) 38                         B) 37                       C) 74                       D) 44

Câu 2: Cho năm chữ số 2; 5; 7; 9; 4. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên?

A) 20                         B) 18                        C) 24                              D) 60

Câu 3: Ba số nào sau đây là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần?

A) c,c + 1,c + 3, với c ∈ N

B) d + 1,d,d + 1, với d ∈ N

C) b – 1,b,b + 1, với b ∈ N

D) a,a + 1,a + 2, với a ∈ N

Câu 4: Cho tập hợp Q = {12; 78; 86}. Cách viết nào sau đây sai?

A) 10 ∉ Q                 B) 78; 86 ⊂ Q                   C) 12 ∈ Q                        D) {78} ∈ Q

Câu 5: Số có dạng 1010 … 10101 chia hết cho 9999. Số đó có ít nhất bao nhiêu chữ số 1?

A) 200                     B) 198                           C) 196                         D) 199

Câu 6: Một cửa hàng có 6 thùng hàng khối lượng 316kg, 327kg, 336kg, 338kg, 349kg và 351kg. Trong một ngày cửa hàng bán hết 5 thùng hàng, trong đó khối lượng hàng bán buổi sáng gấp đúng 4 lần khối lượng hàng bán buổi chiều. Thùng hàng còn lại có khối lượng là:

A) 327kg                   B) 338kg                   C) 316kg                      D) 349kg

Câu 7: Xếp các hộp màu theo thứ tự xanh, vàng, nâu, tím. Hỏi hộp thứ 2017 là hộp màu gì?

A) Nâu                    B) Vàng                     C) Xanh                        D) Tím

Câu 8: Tỉ số của hai số là 7/12, thêm 10 vào số thứ nhất thì tỉ số của hai số là 3/4. Tổng của hai số là:

A) 95                      B) 85                        C) 90                            D) 100

Câu 9: Cho M = ab + 18a; với a = 15, b = 18. Khi đó giá trị của A là:

A) 300                     B) 270                      C) 1000                         D) 540

Câu 10: Với a, b là hai số tự nhiên bất kỳ, số ab.(a + b) luôn luôn là:

A) Một số có chữ số tận cùng bằng 0

B) Một số chẵn

C) Một số lẻ

D) Một số có chữ số tận cùng bằng 1

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 2 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 2 năm 2016 – 2017 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đánh giá của bạn