Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án
2 (40%) 6 vote[s]
Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án
2 (40%) 6 vote[s]

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em tài liệu Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 3 năm 2016 – 2017 để tham khảo chuẩn bị cho vòng thi sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án - Đề thi Violympic Toán lớp 6
Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 3 năm 2016 – 2017

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1: Tính: 30 + 31 + 32 + … + 40

Câu 2: Tính: a5 x b5 = ……

a) (ab)0                          b) (ab)5                       c) (ab)10              d) (ab)2

Câu 3: Số số tự nhiên chẵn có ba chữ số là ……

Câu 4: Cho dãy số viết theo quy luật: 22 + 24 + 26 + 28 + … Số mũ của số hạng thứ 100 là ……

Câu 5: Thống kê điểm 10 môn Toán trong học kỳ I của lớp 6A người ta thấy: có 40 học sinh được ít nhất 1 điểm 10, có 27 học sinh được ít nhất 2 điểm 10, có 19 học sinh được ít nhất 3 điểm 10, có 14 học sinh được 4 điểm 10 và không có học sinh đạt nhiều hơn 4 điểm 10. Vậy tổng số điểm 10 môn Toán của lớp 6A đạt được trong học kỳ I là ……

Câu 6: Chữ số tận cùng của 3401 là ……

Câu 7: Tính: A = 20 + 23 + 25 + … + 299. Giá trị của A là ……

Câu 8: So sánh: A = 43 và B = 34 ta được

a) A = B                    b) A < B                     c) B = 4A                     d) A > B

Câu 9: Tính: 5 + 7 + 9 + … + 79 + 81 = ……

Câu 10: Số các số tự nhiên x thỏa mãn: 152 < 11x < 162 là ……

Câu 11: Số các số tự nhiên lẻ có ba chữ số là ……

Câu 12: Viết gọn tích sau trong đó có sử dụng lũy thừa: 3.3.3…3.4.4.4…4, trong đó có n thừa số 3 và (n+1) thừa số 4. Kết quả là ……

a) 3n:4n+1                      b)3n.4n+1                        c) 3n + 4n+1                   d) 3n +1. 4n

Câu 13: Tính: 63 + 279 + 9594 + 1 = ……

Câu 14: Số tự nhiên x thỏa mãn 3x.5x = 9.25 là x = ……

Câu 15: Tính: a10.a12 = …

a) a-2                      b) a5/6                                  c) a120                           d) a22

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 3 năm 2016 – 2017 có đáp án
2 (40%) 6 vote[s]