Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đánh giá của bạn
Đánh giá của bạn

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các bạn Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 4 năm 2016 – 2017 để tham khảo chuẩn bị cho vòng thi sắp tới đây của mình. Mời các bạn tham khảo

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 4 năm 2016 – 2017

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án - Đề thi violympic toán lớp 6
Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Tìm x, biết 814 – (x – 305) = 712

a) 407                        b) 1221                      c) 215                 d) 203

Câu 2: Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 3 lần hiệu của số lớn trừ số bé và bằng nửa tích của hai số. Hai số cần tìm là

a) 7 và 14                      b) 10 và 5                            c) 8 và 14                   d) 3 và 6

Câu 3:

a) 1                       b) 168                         c) 1680                 d) 110

Câu 4:

a) 912                    b) 114                        c) 228                        d) 456

Câu 5: Tính: (26 – 1) : 32 + 33.52 =……

a) 862                        b) 682                       c) 628                    d) 826

Câu 6: Tổng 5 số tự nhiên liên tiếp là một số lớn hơn 11 và nhỏ hơn 21. Tổng đó có giá trị là ……

a) 15                     b) 16                           c) 18                       d) 12

Câu 7: Tính: 250 : [650 – (4.53 + 22.25)] = ……

a) 8                          b) 12                     c) 5                     d) Giá trị khác

Câu 8: Cho đường thẳng xy và một điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên xy lấy 2 điểm M, N sao cho M nằm giữa O và N. Tia đối của tia MO là tia

a) NO                          b) OM                      c) MN                      d) ON

Câu 9: Cho 4 chữ số 0; 3; 7; 6. Viết số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau từ các chữ số trên. Tổng của hai số đó là

a) 13640                      b) 6143                    c) 10697                   d) 11210

Câu 10: Biết a chia cho 5 dư 2 và b chia cho 5 dư 3. Khi đó a, b chia cho 5 có số dư là

a) 2                               b) 3                        c) 1                        d) 0

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: Tìm y biết : (7 – y).3 = 12

Câu 2: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất, biết rằng khi chia số này cho 29 thì dư 5, còn khi chia cho 31 thì dư 28. Số cần tìm là

Câu 3: Tính: 52.6 – 42 : 8

Câu 4: Tính: 25 – 18 + 36 = ……

Câu 5: Gọi A là tập các số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho cả 2 và 5. B là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho 9. Số phần tử thuộc cả hai tập hợp A và B là:…

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bạn đang xem bài viết Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 4 năm 2016 – 2017 có đáp án.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đánh giá của bạn