Đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển
Đánh giá của bạn
Đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển
Đánh giá của bạn

Đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển là biểu mẫu bắt buộc thí sinh phải nhập thông tin đầy đủ và nộp kèm khi làm thủ tục xin rút hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2015 tại các trường đã nộp nguyện vọng trước đó. Thực hiện đúng quy trình rút hồ sơ xét tuyển Đại học, thí sinh có thể đến trường xin rút hồ sơ và làm đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng xét tuyển hoặc viết Giấy ủy quyền cho người nào đó.

Đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Bạn đang xem bài viết Đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển
Đánh giá của bạn