Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 1 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 1 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 1 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 1 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 1 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ - Giải bài tập Đại Số lớp 7
Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 1 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 1 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Hướng dẫn giải bài tập lớp 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

KIẾN THỨC CƠ BẢN

  1. Số hữu tỉ: Số hữu tỉ là số có thể viết dưới dạng  với a, b ∈ Z, b # 0 và được kí hiệu là Q
  2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số:

Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một điểm trên trục số và không phụ thuộc vào cách chọn phân số xác định nó

  1. So sánh số hữu tỉ. Để so sánh hai số hữu tỉ x,y ta làm như sau:

– Viết x,y dưới dạng phân số cùng mẫu dương

– So sánh các tử là số nguyên a và b

Nếu a> b thì x > y

Nếu a = b thì x=y

Nếu a < b thì x < y

  1. Chú ý:

– Số hữu tỉ lớn hơn 0 gọi là số hữu tỉ dương

– Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 gọi là số hữu tỉ âm

– Số 0 không là số hữu tỉ dương, cũng không là số hữu tỉ âm

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Bài 1: Điền kí hiệu (, , ) thích hp vào ô vuông

– 3 N ;                        -3  Z;                    -3  Q

 

Z;                        Q;               N  Z  Q

Lời giải:

– 3 ∉  N                           – 3 ∈ Z                           -3 ∈ Q

∉ Z                         ∈ Q                         N ⊂ Z ⊂ Q

Bài 2: Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ :

 

Lời giải:

 

 

Vậy những phân số biểu diễn số hữu tỉ   là :

Bài 3: So sánh các số hữu tỉ:

  1. a)  và
  2. b)và
  3. c) x = -0,75 và

Lời giải:      

a)

Vì -22 < -21 và 77> 0 nên x <y

b)

Vì -216 < -213 và 300 > 0 nên y < x

c)

Vậy x=y

Bài 4: So sánh số hữu tỉ  ( a,b  Z, b # 0) vi s 0 khi a, b cùng du và khi a, b khác du

Lời giải:

Với a, b ∈ Z, b> 0

– Khi a , b cùng dấu thì  > 0

– Khi a,b khác dấu thì  < 0

Tổng quát: Số hữu tỉ   ( a,b ∈ Z, b # 0) dương nếu a,b cùng dấu, âm nếu a, b khác dấu, bằng 0 nếu a = 0

Bài 5: Giả sử x =  ; y =  ( a, b, m  Z, b # 0) và x < y. Hãy chng t rng nếu chn z =  thì ta có x < z < y

Lời giải:

Theo đề bài ta có x = , y =  (  a, b, m ∈ Z, m > 0)

Vì x < y nên ta suy ra a< b

Ta có : x = , y = ; z =

Vì a < b => a + a < a +b => 2a < a + b

Do 2a< a +b nên x < z (1)

Vì a < b => a + b < b + b => a + b < 2b

Do a+b < 2b nên z < y   (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra x < z< y

Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 1 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 1 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ