Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 1 Bài 13: Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực

Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 1 Bài 13: Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực
Đánh giá của bạn
Bài này thuộc phần 12 của 19 phần trong series Giải bài tập Đại Số lớp 7

Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 1 Bài 13: Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực

Giải bài tập môn Đại Số lớp 7 Chương 1 Bài 13: Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Đại Số lớp 7 Chương 1 Bài 13: Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 1 Bài 13: Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực - Giải bài tập Đại Số lớp 7
Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 1 Bài 13: Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực

Giải bài tập môn Đại Số lớp 7 Chương 1 Bài 13: Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực

Hướng dẫn giải bài tập lớp 7 Bài 13: Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Bài 96: Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể):

 1. a)1423+521−423+0,5+16211423+521−423+0,5+1621
 2. b)37.1913−37.331337.1913−37.3313
 3. c)(−13)3+139.(−13)3+13
 4. d)14:(−57)−2514:(−57)15.14:(−57)−2514:(−57)

Hướng dẫn làm bài:

 1. a)1423+521−423+0,5+16211423+521−423+0,5+1621

=(1423−423)+(521+1621)+0,5=2,5=(1423−423)+(521+1621)+0,5=2,5

 1. b)37.1913−37.331337.1913−37.3313

=37(1913−3313)=37(1913−3313)

=37(19−33)=37(19−33)

=37(−14)=−6=37(−14)=−6

 1. c)9(−13)3+13=9(−127)+13=−13+13=09(−13)3+13=9(−127)+13=−13+13=0
 2. d)1514:(−57)−2514:(−57)1514:(−57)−2514:(−57)

=(1514−2514):(−57)=(1514−2514):(−57)

=−10(−75)=14

 

Bài 97: Tính nhanh:

 1. a) (-6,37 × 0,4) × 2,5;
 2. b) (-0,125) × (-5,3) × 8;
 3. c) (-2,5) × (-4) × (-7,9);
 4. d) (-0,375) ×413(−2)3413(−2)3

Hướng dẫn làm bài:

 1. a) (- 6,37 × 0,4) × 2,5

=  – 6,37× (0,4 × 2,5)

=  – 6,37 × 1 =  – 6,37

 1. b) (-0,125) × (-5,3) × 8

= (-0,125 × 8) × (-5,3)

=(-1). (-5,3) = 5,3

 1. c) (-2,5) × (-4) × (-7,9)

= [(-2,5) × (-4)] × (-7,9)

= 10 . (-7,9)

= -79

 1. d)(−0,375).413.(−2)3(−0,375).413.(−2)3

=[(−0,375).(−8)].133=[(−0,375).(−8)].133

=3.133=13.

 

Bài 98: Tìm y, biết:

 1. a)−35.y=2110−35.y=2110
 2. b)y:38=−13133y:38=−13133
 3. c)125.y+37=−45125.y+37=−45
 4. d)−1112.y+0,25=56−1112.y+0,25=56

Hướng dẫn làm bài:

 1. a)−35.y=2110−35.y=2110

=>y=2110:(−35)=2110.(−53)=−21.510.3=−72=−312=>y=2110:(−35)=2110.(−53)=−21.510.3=−72=−312

 1. b) y:38=−13133y:38=−13133

⇔y:38=−6433⇔y:38=−6433

=>y=−6433.38=−64.333.8=−811=>y=−6433.38=−64.333.8=−811

 1. c)  125.y+37=−45125.y+37=−45

=>75y=−45−37=−4335=>y=−4335.57=−4349=>75y=−45−37=−4335=>y=−4335.57=−4349

 1. d) −1112.y+0,25=56−1112.y+0,25=56

=>−1112y=56−0,25=712=>y=712.(−1211)=−71
Bài 99: Tính giá trị của các biểu thức sau:

P=(0,5−35):(−3)+13−(−16):(−2)P=(0,5−35):(−3)+13−(−16):(−2)

Q=(225−1,008):47:[(314−659):2217]Q=(225−1,008):47:[(314−659):2217]

Hướng dẫn làm bài:

P=(0,5−35):(−3)+13−(−16):(−2)P=(0,5−35):(−3)+13−(−16):(−2)

=(−12−35):(−3)+13−(−16).(−12)=(−12−35):(−3)+13−(−16).(−12)

=(−5−610):(−3)+13−112=−1110:(−3)+14=(−5−610):(−3)+13−112=−1110:(−3)+14

=−1110.(−13)+14=1130+14=3760=−1110.(−13)+14=1130+14=3760

 

Q=(225−1,008):47:[(314−659):2217]Q=(225−1,008):47:[(314−659):2217]

=(225−126125):47:[(134−599).3617]=(225−126125):47:[(134−599).3617]

=−116125.74:(−11936.3617)=−116125.74:(−11936.3617)

=−29.7125:(−7)=29125
Bài 100: Mẹ bạn Minh gửi tiết kiệm 2 triệu đồng theo thể thức “có kì hạn 6 tháng”. Hết thời hạn 6 tháng, mẹ bạn Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2 062 400 đ. Tính lãi suất hàng tháng của thể thức gửi tiết kiệm này.

Hướng dẫn làm bài:

Tiền lãi 6 tháng là:

2 062 400 – 2000 000 = 62 400 (đ)

Tiền lãi một tháng là:

62 400 : 6 = 10 400 (đ)

Lãi suất hàng tháng là:

10400.1002000000=0,52%

Giải bài tập môn Đại Số lớp 7 Chương 1 Bài 13: Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực

Bài trong Series << Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 1 Bài 12: Số thựcGiải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 1: Đại lượng tỷ lệ thuận >>

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 1 Bài 13: Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 1 Bài 13: Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực
Đánh giá của bạn