Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Đánh giá của bạn
Bài này thuộc phần 14 của 19 phần trong series Giải bài tập Đại Số lớp 7

Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận - Giải bài tập Đại Số lớp 7
Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Hướng dẫn giải bài tập lớp 7 Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Bài 5. Hai địa lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau hay không, nếu:

  1. a)
x12345
y918273645
  1. b)
x12569
y1224607290

Hướng dẫn giải:

  1. a) Ta có :

vậy x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

  1. b) Ta có   ≠  nên x và y không tỉ lệ thuận.

Bài 6. Thay cho việc đo chiều dài các cuộn dây thép người ta thường cân chúng. Cho biết mỗi mét dây nặng 25 gam.

  1. a) Giả sử mét dây nặng y gam. Hãy biiểu diễn y theo x.
  2. b) Cuộn dây dài bao nhiêu mét biết rằng nó nặng 4,5 kg?

Hướng dẫn giải:

  1. a) Vì khối lượng của cuộn dây thép tỉ lệ thuận với chiều dài nên y = kx.

Theo đề bàiy = 75 thì x = 3 thay vào công thức ta được 75 = k.3 hay k = 25.

Vậy k = 25x

  1. b) Vì y = 25x nên khi y = 4,5kg = 4500g thì x = 4500: 25 = 180. Vậy cuộn dây dài 180m.

Bài 7. Hạnh và Vân định làm mứt dẻo từ 2,5 kg dâu. Theo công thức, cứ 2 kg dâu thì cần 3 kg đường. Hạnh bảo cần 3,75kg, còn vân bảo cần 3,25kg. Theo em ai đúng, vì sao?

Hướng dẫn giải:

Vì khối lượng dâu y(kg) tỉ lệ thuận với khối lwọng đwòng x(kg) nên ta có y = kx.

Theo điều kiện đề bài y = 2 thì x = 3, thay vào công thức ta đwọc 2 = k.3 nên k =

Công thức trở thành y = x

Khi y = 2,5 thì x = y = .2,5 = 3,75

Vậy hạnh nói đúng

 

Bài 8. Học sinh của ba lớp 7 cần phải trồng và chăm só  24 cây xanh. Lớp 7A có 32 học sinh, lớp 7B có 28 học sinh, lớp 7C có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, biết rằng số cây xanh tỉ lệ với số học sinh.

Hướng dẫn giải:

Gọi số cây trồng của các lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z. Theo đềbài ta có x + y + z = 24 và .

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

 

Do đó: x = .32 = 8; y = .28 = 7; z = .36 = 9.

Vậy số cây trồng của các lớp 7A, 7B, 7C theo thứ tự là 8, 7,9.

Bài 9. Đồng bạch là một loại hợp kim của niken, kẽm , đồng, khối lượng của chúng lần lượt tỉ lệ với 3, 4 và 13. Hỏi cần bao nhiêu kilôgam niken, kẽm, đồng để sản xuât 150 kg đồng bạch

Hướng dẫn giải:

Gọi khối lượng (kg) của niken, kẽm, đồng lần lượt là x, y, z. Theo đề bài ta có: x + y + z = 150 và

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

 

Vì vậy x = 7,5.3 = 22,5.

y = 7,5.4 = 30

z = 7,5.13 = 97,5

Vậy khối lượng của niken, kẽm, đồng theo thứ tự là 22,5kg, 30kg, 97,5kg

Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Bài trong Series << Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 1: Đại lượng tỷ lệ thuậnGiải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 3: Đại lượng tỷ lệ nghịch >>

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Đánh giá của bạn