Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 5: Hàm số

Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 5: Hàm số

Giải bài tập môn Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 5: Hàm số – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 5: Hàm số để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 5: Hàm số - Giải bài tập Đại Số lớp 7
Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 5: Hàm số

Giải bài tập môn Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 5: Hàm số

Hướng dẫn giải bài tập lớp 7 Bài 5: Hàm số

KIẾN THỨC CƠ BẢN

  1. Khái niệm

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và gọi x là biến số.

  1. Chú ý

– Hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng lừoi, bằng công thức…. Khi hàm số được cho bằng công thức thì ta hiểu rằng biến số x chỉ nhận những giá trị làm cho công thức có nghĩa.

– Hàm số thường được kí hiệu y = f(x)

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Bài 24. Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không?

Hướng dẫn giải:

Vì mỗi giá trị của x ta xác định được chỉ một giá trị của y tương ứng nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x

Bài 25. Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính: f(), f(1); f(3).

Hướng dẫn giải:

Ta có y = f(x) = 3x2 + 1. Do đó

f() = 3. + 1 =  + 1 =

f(1) = 3.12 + 1 = 3.1 + 1 = 3 + 1 = 4

f(3) = 3.32 + 1 = 3.9 + 1 = 27 + 1 = 28.

Bài 26. Cho hàm số y = 5x – 1. Lập bảng các giá trị tương ứng của y khi x = -5; -4; -3; -2; 0; 

Hướng dẫn giải:

Ta có y = 5x – 1

Khi x = -5 thì y = 5.(-5) – 1 = -26

Khi x = -4 thì y = 5.(-4) – 1 = -21

Khi x = -3 thì y = 5.(-3) – 1 = -16

Khi x = -2 thì y = 5.(-2) – 1 = -11

Khi x = 0 thì y = 5.0 – 1 = -1

Khi x =  thì y = 5. – 1 = 0

Bài 27: Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá tương ứng của chúng là:

x  -3  -2  -1  1212  1  2
y  -5  -7,5  -15  30 15  7,5

 

x 0 1 2 3 4
y 2 2 2 2 2


Hướng dẫn làm bài:

  1. a) Vì với mọi giá trị của x ta xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y, nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.
  2. b) Đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Bài 28: Cho hàm số y=f(x)=12xy=f(x)=12x

  1. a) Tính f(5); f(-3).
  2. b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:
x -6 -4 -3 2 5 6 12
 f(x)=12xf(x)=12x

Hướng dẫn làm bài:

Ta có: y=f(x)=12xy=f(x)=12x

  1. a)f(5)=125=2,4f(5)=125=2,4

f(−3)=12−3=−4f(−3)=12−3=−4

  1. b) Lần lượt thay bởi  vào công thức  ta được các giá trị tương ứng y là: .

Ta được bảng sau:

x -6 -4 -3 2 5 6 12
 f(x)=12xf(x)=12x  -2  -3  -4  6  2,4  2  1


Giải bài tập môn Đại Số lớp 7
Chương 2 Bài 5: Hàm số

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 5: Hàm số.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ