Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)

Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)
Đánh giá của bạn
Bài này thuộc phần 18 của 19 phần trong series Giải bài tập Đại Số lớp 7
Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)
Đánh giá của bạn

Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)

Giải bài tập môn Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a # 0) – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a # 0) để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a # 0) - Giải bài tập Đại Số lớp 7
Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)

Giải bài tập môn Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)

Hướng dẫn giải bài tập lớp 7 Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)

KIẾN THỨC CƠ BẢN

 1. Đồ thị hàm số

Đồ thị hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng toạ độ.

 1. Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0)

Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là đường thẳng đi qua gốc toạ độ.

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Bài 39. Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ thị của các hàm số:

 1. a) y = x;             b) y = 3x;
 2. c) y = -2x;           d) y = -x.

Hướng dẫn giải:

 1. a) y = x

Cho x = 1 được y = 1 => A (1; 1) thuộc đồ thị.

 1. b) y = -2x

Cho x = 1 được y = -2 => C (1; -2) thuộc đồ thị.

Bài 40. Đồ thị của hàm số y = ax nằm ở những góc phần tư nào của mặt phẳng toạ độ Oxy, nếu:

 1. a) a > 0?
 2. b) a < 0?

Hướng dẫn giải:

 1. a) Khi a > 0 đồ thị hàm số y = ax nằm ở góc phần tư I và III.
 2. b) Khi a < 0 đồ thị hàm số y = ax nằm ở góc phần tư thứ II và IV.

Bài 41. Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -3x.

A (; 1); B (; -1); C (0; 0).

Hướng dẫn giải:

Ta có: y = -3x.

– Với A (; 1) thì y = -3.() = 1 nên điểm A thuộc đồ thị của hàm số.

– Với B (; -1) thì y = -3.() – 1 ≠ -1 nên điểm B không thuộc đồ thị của hàm số.

– Với C (0; 0) thì y = -3.0 = 0 nên điểm C thuộc đồ thị của hàm số.

Bài 42: Đường thẳng OA trong hình 26 là đồ thị của hàm số y = ax.

a)Hãy xác định hệ số a.

b)Đánh dấu điểm trên đồ thị có hoành độ bằng 1212 ;

c)Đánh dấu điểm trên đồ thị có tung độ bằng -1 

Hướng dẫn làm bài:

 1. a) A có tọa độ là (2;1). Thay vào công thức y = ax  ta được

=>1 = a.2 => a = 1212

 1. b) Điểm trên đồ thị có hoành độ bằng1212 là điểm B.
 2. c) Điểm trên đồ thị có tung độ bằng -1 là điểm C.

Bài 43: a) Thời gian chuyển động của người đi bộ, của người đi xe đạp.

 1. b) Quãng đường đi được của người đi bộ, của người đi xe đạp.
 2. c) Vận tốc (km/h) của người đi bộ, của người đi xe đạp.

Hướng dẫn làm bài:

 1. a) Thời gian chuyển động của người đi bộ là 4 giờ, của người đi xe đạp là 2 giờ.
 2. b) Quãng đường đi được của người đi bộ  là 20 km, của người đi xe đạp là 30 km.
 3. c) Ta có công thức tính vận tốc là :v=stv=st

-Vận tốc của người đi bộ là:

v1=s1t1=204=5(km/h)v1=s1t1=204=5(km/h)

-Vận tốc của người đi xe đạp là:

v2=s2t2=302=15(km/h)

Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)

Bài trong Series << Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 6: Mặt phẳng toạ độGiải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 8: Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị >>

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a # 0).
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Giải bài tập Đại Số lớp 7 Chương 2 Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)
Đánh giá của bạn