Giải bài tập Đại Số lớp 8 Chương 2 Bài 1: Phân thức đại số

Đánh giá của bạn
Đánh giá của bạn

Giải bài tập Đại Số lớp 8 Chương 2 Bài 1: Phân thức đại số

Giải bài tập môn Đại Số lớp 8 Chương 2 Bài 1: Phân thức đại số – Dethithuvn.com xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Đại Số lớp 8 Chương 2 Bài 1: Phân thức đại số để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập Đại Số lớp 8 Chương 2 Bài 1: Phân thức đại số - Giải bài tập Đại Số lớp 8
Giải bài tập Đại Số lớp 8 Chương 2 Bài 1: Phân thức đại số

Giải bài tập Đại Số lớp 8 Chương 2 Bài 1: Phân thức đại số

Hướng dẫn giải bài tập lớp 8 Bài 1: Phân thức đại số

KIẾN THỨC CƠ BẢN

  1. Định nghĩa

Phân thức đại số ( phân thức ) là một biếu thức có dạng , trong đó A, B là những đa thức B ≠ 0, A là tử thức, B là mẫu thức.

Đặc biệt: Mỗi đa thức cúng được coi như một phân thức với mấu thức bằng 1.

  1. Hai phân thức bằng nhau

Với hai phân thức  và  gọi là bằng nhau nếu: AD = BC

Ta viết:  =  nếu AD = BC

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Bài 1. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng:

  1. a) ;                              b)
  2. c) ;             d)
  3. e) ;

Hướng dẫn giải:

  1. a)  => 5y.28x = 7.20xy

nên

  1. b) 3x(x + 5).2 = 3x.2(x + 5) = 6x(x + 5)

nên

  1. c)

Vì (x + 2)(x2 – 1) = (x + 2)(x + 1)(x – 1).

  1. d)

Vì (x2 –  x – 2)(x – 1) = x3 –  2x2 – x + 2 = (x + 1)(x2 – 3x + 2)

  1. e)

Vì x3 + 8 = x3 + 23 = (x + 2)(x2 – 2x + 4)

Bài 2. Ba phân thức sau có bằng nhau không?

;  ; .

Hướng dẫn giải:

Ta có: (x2 – 2x – 3)x = x3 – 2x2 – 3x

( x2 + x)(x – 3) = x3 – 3x2 + x2 – 3x = x3 – 2x2 – 3x

nên (x2 – 2x – 3)x = ( x2 + x)(x – 3)

do đó:  =

(x – 3)(x2 – x) = x3 – x2 + 3x2 + 3x = x3 – 4x2 + 3x

x(x2  – 4x + 3) = x3 – 4x2 + 3x

nên (x – 3)(x2 – x) = x(x2  – 4x + 3)

do đó   =

Vậy:  =  =

Bài 3. Cho ba đa thức : x2 – 4x, x2 + 4, x2 + 4x. Hãy chọn đa thức thích hợp trong ba đa thức đó rồi điền vào chỗ trống trong đẳng thức dưới đây:

 

Hướng dẫn giải:

Ta có: (…)(x – 4) = x(x2 – 16) = x(x – 4)(x + 4) = (x2 + 4x)(x -4)

Vậy phải điền vào chỗ trống đa thức x(x + 4) hay x2 + 4x.

Giải bài tập Đại Số lớp 8 Chương 2 Bài 1: Phân thức đại số

Bạn đang xem bài viết Giải bài tập Đại Số lớp 8 Chương 2 Bài 1: Phân thức đại số.
Bài viết được tổng hợp bởi website https://dethithuvn.com

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Chia sẻ

Đánh giá của bạn